Časť vysokých škôl na Slovensku vstupuje do štrajku, na protest proti novele zákona prerušia výučbu

Foto: ilustračné, Getty Images
  • aktualizované 21. februára 15:56

Verejné vysoké školy na Slovensku dôrazne protestujú proti časti obsahu novely zákona o vysokých školách, ktorý je v schvaľovacom procese Národnej rady SR (NR SR).

Väčšina fakúlt na Slovensku preto v pondelok vstúpi do štrajku a na jeden deň preruší vyučovanie. V tlačovej správe o tom informovala Lucia Sebechlebská, tajomníčka Rady vysokých škôl SR.

Obmedzenie autonómie a princípov

Podľa Rady vysokých škôl novela zákona zásadným spôsobom útočí na samosprávu na verejných vysokých školách a ich fakultách a obmedzuje ich autonómiu a princípy, ktoré do vysokého školstva priniesli udalosti novembra 1989.

„Ide o rozhodovanie najmä o základných hospodárskych otázkach, o obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov, voľbu rektorov a dekanov. Práve vďaka transparentnosti a demokratickým princípom sa podarilo doteraz chrániť vysoké školstvo pred neprimeraným politickým vplyvom a vplyvom lobistických skupín, presadzujúcim nie verejné, ale svoje vlastné záujmy,“ vysvetľuje Sebechlebská.

Tvrdenia o nekvalitných VŠ odmietajú

Rada ďalej nesúhlasí s plošnými tvrdeniami o nekvalite slovenských vysokých škôl a o tom, že stav slovenského vysokého školstva je dôsledkom samosprávneho systému ich riadenia. „Rovnaký systém akademickej samosprávy s úspechom funguje v Českej republike, kam odchádza študovať najviac slovenských študentov,“ konštatuje.

Na znak protestu v pondelok symbolicky prerušila výučbu aj Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. Medzi vysokými školami, ktoré podporili výzvu RVŠ SR, je tiež Slovenská technická univerzita v Bratislave, Trnavská univerzita v Trnave, niektoré fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach aj Vysokej školy múzických umení v Bratislave či Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Novelu zákona o vysokých školách by mal parlament prerokovať v marci.

Výzvu nepodporili štyri vysoké školy

Rektor UK Marek Števček udelil na pondelok všetkým študentom UK rektorské voľno, aby sa vytvoril priestor na diskusie o aktuálnej situácii a dôvodoch odmietavého stanoviska UK k novele zákona o vysokých školách. Zároveň pripravil tri prednášky s diskusiou, ktoré naživo vysielal na YouTube kanáli univerzity.

Člen Rady vysokých škôl SR Pavel Neogrády z Prírodovedeckej fakulty UK podotkol, že zo 106 fakúlt viac ako 60 podporilo výzvu bezprostredne a zhruba sedem výzvu podporilo z časti. Podľa jeho informácií výzvu nepodporili štyri vysoké školy.

Členka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Zuzana Bujačková na tlačovej konferencii zdôraznila, že vyhlásenie ŠRVŠ o podpore vysokoškolského zákona nebolo prijaté jednomyseľne a aj z vyjadrení jednotlivých študentských častí akademických senátov podľa nej vyplýva, že študenti jednomyseľne nepodporujú spomínanú novelu a nepovažujú ju za proštudentskú.

Boj o spôsob výberu rektorov, dekanov a správnej rady

Ako otázne vníma zmenu postoja vedenia ŠRVŠ k vysokoškolskej novele.

„Diskusia, ktorá je spojená s novelou vysokoškolského zákona, sa zúžila na boj o spôsob výberu rektorov, dekanov a správnej rady. Diskusia o tom, či je novela proštudentská, sa zúžila na debatu o marginálnych otázkach, napríklad uznávanie predmetov pri zahraničných mobilitách, čo bolo upravené bolonským systémom,“ uviedla.

Podpredseda študentskej časti akademického senátu Lekárskej fakulty UK Ján Chvála sa vo svojom príhovore v mene viacerých študentských častí akademických senátov dištancoval od uznesení ŠRVŠ a najmä mediálnych vyjadrení vedenia ŠRVŠ.

„Sme veľmi sklamaní, že naši najvyšší zástupcovia, ktorí majú študentov najviac chrániť, úplne zmenili postoj k novele a prevzali rétoriku niektorých politikov, pričom ich vyjadrenia sú v kľúčových bodoch v zjavnom rozpore s realitou a záujmami študentov,“ zhodnotil.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Lucia SebechlebskáMarek Števček
Firmy a inštitúcie Ekonomická univerzita v BratislaveNárodná rada SRPrešovská univerzita v PrešoveRVŠ Rada vysokých škôl SRSTU Slovenská technická univerzitaTrnavská univerzitaUK Univerzita Komenského v BratislaveUPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach