Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zavádza novinky v prijímacích skúškach aj vo výučbe

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Študenti pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave. Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel
Tento článok pre vás načítala AI.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave mení prijímacie pohovory. Okrem testu z biológie a chémie pribudne test všeobecných študijných predpokladov.

Ako získať body navyše?

Získať body navyše bude možné za úspechy na vybraných olympiádach a súťažiach, prípadne za certifikáty či iné doklady preukazujúce znalosť angličtiny C1/C2. Prijímacia skúška sa bude uskutočňovať prezenčne aj online, uchádzač si môže zvoliť, akou formou chce testy absolvovať. Prihlášku je už od decembra možné podať cez elektronický formulár.

Nové prijímacie skúšky čakajú uchádzačov na Lekársku fakultu Univerzity Komenského už od jari 2024. Test z biológie a chémie bude na prijímacích skúškach ako doteraz. V tejto časti budú môcť získať študenti až 84 percent z celkového výsledku, a to 42 percent z biológie a 42 percent z chémie.

Podklady z chémie a biológie

Uchádzačom môžu pomôcť Podklady k prijímacím skúškam z biológie a chémie, ktoré je možné si zakúpiť do vypredania zásob v predajni kníh a skrípt Lekárskej fakulty UK v Bratislave, prípadne ich získať v elektronickej podobe. Výsledok všeobecného testu študijných predpokladov bude tvoriť zvyšných 16 percent.

Tento test pozostáva z dvoch častí – z analytickej a z verbálnej. Čo sa týka analytickej časti, ide o logické úlohy, vo verbálnej sa zameriava na čítanie s porozumením.

„Študenti medicíny sa musia veľmi veľa naučiť, ale dôležité nie je len memorovanie. Potrebujeme zároveň aj to, aby mladí ľudia vedeli spájať fakty, aby z nich vedeli vytvárať syntézu a aby dokázali samostatne kriticky uvažovať. Tomu sme prispôsobili aj prijímacie pohovory,“ uviedla prodekanka Lekárskej fakulty UK Alexandra Bražinová.

Zavedenie otázok z fyziky

Prijímacia skúška bude sa uskutočňovať prezenčne aj online, formou testu v spolupráci so zmluvným partnerom – spoločnosťou SCIO. Ak sa uchádzač rozhodne pre prezenčnú formu, prijímacia skúška bude trvať tri hodiny. Ak sa rozhodne testy absolvovať online, musí ich odovzdať za 2,5 hodiny. V nasledujúcich rokoch plánuje Lekárska fakulta UK v prijímacích pohovoroch ďalšie zmeny.

„Zvažujeme aj zavedenie otázok z fyziky, pretože práve tá sa stáva neoddeliteľnou súčasťou medicíny, a to pri používaní prístrojov a postupov pri diagnostike a terapii,“ priblížila Bražinová.

Prihláška na štúdium

Prihlášku na štúdium je možné podať cez elektronický formulár od 1. decembra 2023 do 29. februára 2024. Na každý študijný program v každom jazyku sa konajú samostatné prijímacie skúšky, výsledok jednej prijímacej skúšky však nemožno akceptovať pre prípadné ostatné študijné programy.

Prijímacia skúška pre študijný program všeobecné lekárstvo sa uskutoční 15. júna 2024, v odbore zubné lekárstvo o deň neskôr. Inováciou ale prechádza aj samotná výučba.

„Rovnako ako na celom svete, aj my pridávame do výučby simulácie, ktoré pomáhajú medikom zdokonaľovať sa. Otvárame nové centrá takejto výučby na viacerých našich klinikách. Založili sme Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií, ktorý úzko spája teóriu a klinickú výučbu a študenti si využívanie interaktívnych metód pochvaľujú,“ dodal dekan Lekárskej fakulty UK Juraj Payer.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Alexandra BražinováJuraj Payer
Firmy a inštitúcie LF UK Lekárska fakulta Univerzity Komenského v BratislaveUK Univerzita Komenského v Bratislave