Maturanti môžu získať štipendium, je potrebné sa zaregistrovať

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: Ilustračné foto SITA/Martin Havran

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelí tohtoročným maturantom celkovo 1 400 štipendií. Ako podotkol štátny tajomník ministerstva Ľudovít Paulis (SaS), štipendium môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou.

Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium. Paulis dodal, že budúci rok plánujú spustiť výzvu na štipendium aj pre tých maturantov, ktorí si dajú ročný odklad. Podporná schéma je v prvých rokoch jej spustenia súčasťou plánu obnovy a je naplánovaná na obdobie rokov 2022 – 2027.

Inšpirácia zo zahraničia

Zároveň však platí, že súbežne musíme zvyšovať aj kvalitu slovenských vysokých škôl, lebo len finančná motivácia dlhodobo stačiť nebude. K tomu má napomôcť práve prijatá reforma vysokých škôl, ktorá otvára slovenské univerzity a vytvára rámec pre ich ďalšie zlepšovanie,“ konštatoval Paulis. Schválená reforma vysokých škôl sa inšpirovala zahraničnými príkladmi dobrej praxe, analýzami a odporúčaniami Európskej komisie či OECD. Zároveň je dôležitým míľnikom v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR a jej prijatím bolo podmienené vyplatenie finančných prostriedkov pre slovenské školstvo.

Riaditeľ odboru vzdelávania, inovácií a verejných financií na sekcii plánu obnovy Úradu vlády SR Peter Goliaš považuje udržanie si tých najšikovnejších ľudí za kľúčové. Vníma ich totiž ako motor inovácií a následne zdroj dlhodobého ekonomického rastu. „Dnešná realita však je, že zo Slovenska odchádza študovať každý piaty študent. Takýto odliv talentov si ako krajina nemôžeme dovoliť. Plán obnovy na toto ponúka komplexné riešenia vrátane štipendií pre tých, ktorí sa rozhodnú študovať doma. Na štipendiá pre domácich študentov plán celkovo ráta s čiastkou 63 miliónov eur,“ podotkol.

Poradie určia z výsledkov maturít či olympiád

V tomto roku je štipendium určené pre dve skupiny študentov. Pre najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov je vymedzených tisíc miest a pre nadpriemerných študentov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín, je určených 400 miest. Záujemcovia sa môžu registrovať na stránke www.stipendia.portalvs.sk do 31. mája. Výsledné poradie úspešných uchádzačov určia na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách: dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch či výsledky v ďalších činnostiach ako napríklad súťaže, olympiády, ocenenia a iné aktivity.

Do úvahy pri hodnotení bude rezort tiež brať indikátory sociálneho znevýhodnenia. Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške tritisíc eur za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá vyplatí študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 eur mesačne, pričom samotná škola dostane za talentovaného študenta mesačne ešte 200 eur na systematickú prácu so šikovnými študentmi.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ľudovít Paulis
Firmy a inštitúcie Ministerstvo školstva SR