Maturitná skúška nie je skúškou dospelosti, ako sa zvykne hovoriť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel.
Tento článok pre vás načítala AI.

Maturitná skúška nie je skúškou dospelosti, ako sa zvykne hovoriť, ale je jednou z foriem testovania, ktorého cieľom je zistiť, či má študent všeobecný prehľad a vedomosti. Jeden nevydarený test však neznamená koniec.

Vzácny ročník študentov

Uviedla to Študentská rada stredných škôl, ktorá sa prihovára študentom stredných škôl, ktorí budú mať budúci týždeň písomnú časť maturity.

Ste vzácny ročník. Ročník, ktorý prvé dva roky štúdia zažil takmer výlučne dištančnou formou. Zároveň, aby nebolo málo, už dva roky zažívate aj ťažkú situáciu v súvislosti s vojnou na Ukrajine a následnou ťažkou infláciou na Slovensku. Ste vzácni ľudia, myslite na to,“ prihovorila sa študentom rada.

Súčasne žiada všetkých, ktorí by počas budúceho týždňa zažili narušenie či porušenie pravidiel, ktoré platia počas maturitnej skúšky, aby to oznámili na sociálnej sieti študentskej rady, aby to mohli odkomunikovať s príslušnými orgánmi.

Viacstupňová maturitná skúška

Študentská rada priniesla súčasne k maturitnej skúške aj niekoľko návrhov. Implementácia viacstupňovej maturitnej štruktúry predstavuje podľa rady kľúčový krok k diferenciácii a prispôsobeniu sa individuálnym potrebám študentov.

Segmentácia predmetov podľa zložitosti umožní študentom vybrať si požadovanú úroveň náročnosti a zamerania,“ spresnila rada a pokračovala, že implementácia viacstupňovej skúšky umožní vysokým školám definovať požadovanú úroveň maturity, čo prispieva k lepšej súvislosti medzi stredoškolským a vysokoškolským vzdelávacím systémom.

Pomôže študentom s predmetmi, ktoré sú povinné, no zároveň nespadajú obsahom do medzi predmety ich prioritného záujmu,“ dodala študentská rada.

Opakovanie maturity

V súvislosti s flexibilitou pri získavaní maturity pokračovala, že aktuálna trojročná lehota môže byť pre niektorých študentov obmedzujúca, pričom nový prístup by poskytol študentom viac času na prípravu a zabezpečil, aby maturita bola skutočne reprezentatívna a bola výsledkom ich schopností.

Táto flexibilita by umožnila jednotlivcom prispôsobiť svoj vzdelávací trajekt bez nutnosti ponáhľania sa alebo zbytočného stresu,“ dodala rada.

Poskytnutie bezplatného opakovania skúšky podporuje podľa študentskej rady kontinuálnu motiváciu a príležitosť napraviť si výsledky. Vytvorenie poplatkového systému na opakovanie maturity by zabezpečilo, že opakovanie je zváženou voľbou, čo môže prispieť k väčšiemu záujmu o prvý pokus.

Hodnotenie za celé obdobie

Študentská rada ďalej navrhuje hodnotenie na základe dlhodobého prospechu. Tradičné hodnotenie totiž podľa rady často ignoruje dlhodobý vývoj študenta.

Nový prístup by zahrnul hodnotenie na základe celkového úsilia a angažovanosti počas celého stredoškolského obdobia,“ doplnila študentská rada, podľa ktorej je vhodné zvýšiť aj kreatívny element v testoch, čo by podporilo inovačné myslenie a riešenie naozajstných problémov, čo by odzrkadľovalo skutočné nároky, ktoré na svojich študentov kladú vysoké školy.

Pre kvalitné a hodnotné maturitné práce, je podľa rady dôležitá tesná spolupráca s pedagógom a systematická práca so zdrojmi.

Odprezentovanie takejto dlhodobej práce a jej následná obhajoba by sa dali zrovnoceniť s ústnou odpoveďou alebo ju nahradiť, keďže momentálne vyžaduje od študentov memorovanie faktov bez potreby zručnosti práce s nimi,“ uzavrela Študentská rada stredných škôl.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie ŠRSŠ Študentská rada stredných škôl