Na podnet hlavnej školskej inšpektorky odvolali troch riaditeľov

Foto: Pixabay.com

Ministerstvo školstva vyradilo zo siete škôl a školských zariadení na návrh hlavnej školskej inšpektorky dve školy

Na základe inšpekcií v minulom školskom roku podala hlavná školská inšpektorka Viera Kalmárová na ministerstvo školstva dva návrhy na vyradenie školy zo siete škôl a štyri návrhy na odvolanie riaditeľa základných škôl. Dva návrhy na odvolanie riaditeľa (po jednom v Bratislavskom a Nitrianskom kraji) súviseli s faktickým zmarením národného testovania žiakov 5. ročníka.

„V ďalšom prípade, v Bratislavskom kraji, návrh súvisel s neplnením miery vyučovacej povinnosti. Za riaditeľa učil stabilne iný učiteľ, ktorý žiakov aj hodnotil. Riaditeľ figuroval iba formálne. Zároveň bola dôvodom aj nízka kvalita vyučovania anglického jazyka či obmedzovanie práv zákonných zástupcov,“ uviedla Kalmárová pre agentúru SITA.

Riaditelia sú až na prípad Bratislavského kraja, ktorý súvisel s faktickým zmarením národného testovania žiakov 5. ročníka, odvolaní.

Vrátenie žiakov do toho istého ročníka

V štvrtom prípade ide o riaditeľku základnej školy v obci Košického kraja, kde inšpekcia identifikovala mnoho nedostatkov. Ako povedala Kalmárová pre agentúru SITA, k najzávažnejším patrilo zaradenie žiakov, ktorí úspešne ukončili 4. ročník, opäť do 4. ročníka.

Ministerstvo školstva vyradilo zo siete škôl a školských zariadení na návrh inšpekcie dve školy – Elokované pracovisko, Dargovských hrdinov 71 Sečovce ako súčasť Spojenej školy, Zimná 96 Dobšiná. Krajský súd v Bratislave priznal rozhodnutiu o vyradení odkladný účinok.

Škola vykazovala viaceré nedostatky

Druhou vyradenou školou je Súkromná základná škola, Magurská 16, Banská Bystrica. Rozhodnutie o vyradení tejto školy zo siete je právoplatné. „Školu v Banskej Bystrici som navrhla na vyradenie, lebo prestala plniť svoju vzdelávaciu funkciu. Škola v Košickom kraji opakovane vykazovala deficity v priestorovom, materiálno-technickom a personálnom vybavení s významným dosahom na kvalitu vzdelávania,“ vysvetlila.

Podľa Kalmárovej inštitút vyradenia školy zo siete alebo uplatnenia návrhu na odvolanie riaditeľa školy inšpekcia využíva veľmi uvážene a súvisí s prípadmi, keď dochádza k nezvratným škodám, ktoré sa týkajú práv žiakov, alebo v prípade iných vážnych rozporov súvisiacich s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom