Situácia s nedostatkom učiteľov je alarmujúca, každým rokom sa zhoršuje najmä v jednom kraji

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Na základných školách chýbajú učitelia a situácia sa každým rokom zhoršuje. Niektoré predmety budú vyučovať učitelia bez príslušného vzdelania. Vyplynulo to z analýzy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorou úrad nadviazal na svoje zistenia z roku 2019.

Ako NKÚ informoval, tento problém sa týka najmä druhého stupňa základných škôl, kde je neodborne odučených 12 percent vyučovacích hodín. Na prvom stupni je to priemerne päť percent. NKÚ uviedol, že najhoršia situácia je v Bratislavskom kraji.

Nedostatok učiteľov informatiky a technických predmetov

Prognózy ukazujú, že v nadchádzajúcich rokoch bude na trhu práce voľných viac ako 1500 miest pre kvalifikovaných pedagogických pracovníkov. Pri zvyšovaní počtu žiakov a prirodzenom odchode učiteľov do dôchodku sa môže toto číslo dostať až nad 2 000,“ vyhlásil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Andrassy ďalej upozornil, že kompetentní na čele s rezortom školstva sa systémovo nevenujú nedostatku učiteľov informatiky a technických predmetov.

„Séria kontrolných akcií ukázala, že Slovensko výrazne zaostáva v informatizácii a digitalizácii spoločnosti. Tento problém sa začína už na základných školách, kde majú deti získať prvé digitálne zručnosti, no odborné predmety vedú nekvalifikovaní učitelia,“ doplnil Andrassy a upozornil, že bez krokov, ktoré by prispeli k zvýšeniu počtu kvalifikovaných učiteľov informatiky, bez digitalizácie vzdelávania a učebníc, či bez funkčného internetu vo všetkých školách, nebude možné zvyšovať konkurencieschopnosť Slovenska a mládež nebude schopná pracovať vo vysoko sofistikovanom digitálnom prostredí.

Alarmujúci stav

Odborní pedagógovia rovnako chýbajú aj pre techniku, občiansku náuku či etickú výchovu a ako predseda NKÚ vyhlásil, tento problém sa bude zhoršovať v dôsledku vysokého veku aktívnych učiteľov, čo sa môže výrazne prejaviť v predmetoch ako fyziky, matematika a chémia.

NKÚ vyhodnotila súčasný stav ako alarmujúci a pripraví celoslovenskú kontrolu, ktorá zmapuje situáciu v jednotlivých regiónoch. Podľa NKÚ je nevyhnutné riešiť to, ako pritiahnuť viac absolventov stredných škôl na pedagogické fakulty.

Na základe dobrej praxe zo zahraničia či záverov odborných štúdií analytici NKÚ odporúčajú rezortu školstva vyčleniť v štátnom rozpočte financie na nábor, udržanie a rozvoj učiteľov v školách a v najrizikovejších regiónoch, kde je ich najväčší nedostatok. Pre vybrané, najviac nedostatkové učiteľské odbory, je zároveň možné zaviesť špeciálne štipendiá,“ informoval NKÚ s tým, že motivujúca môže byť dostupná vysokokvalitná príprava a podpora pre začínajúcich učiteľov a tiež podpora pre ďalšie odborné vzdelávanie a spoluprácu.

Benefity môžu byť aj vo forme príspevku na dopravu, zabezpečenie nájomného bývania či výhodných pôžičiek pre učiteľov. Nehovoriac o tom, že učitelia musia byť odmeňovaní porovnateľne s ostatnými vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami,“ doplnil úrad.

Najhoršia situácia je v Bratislavskom kraji

Najhoršia situácia je už teraz v Bratislavskom kraji. Kontrolný úrad už vo svojom analytickom komentári v roku 2019 zameranom na odmeňovanie pedagogických zamestnancov na základných školách upozorňoval na nedostatok učiteľov v Bratislavskom kraji a známa bola aj skutočnosť, že do roku 2024 v ňom bude potrebné obsadiť vyše tisíc dodatočných pracovných miest pedagogických a odborných pracovníkov základných škôl.

Údaje poskytnuté spoločnosťou Profesia navyše naznačujú ďalšie prehĺbenie rozdielov medzi Bratislavským krajom a zvyšnými regiónmi. Tohtoročná prognóza počtu žiakov a učiteľov, vypracovaná Inštitútom vzdelávacej politiky a Slovenskou akadémiou vied ukazuje, že problém s nedostatkom učiteľov bude do roku 2025 pokračovať.

Ak sa z úrovne zodpovedných inštitúcií, hlavne rezortu školstva neprijmú systémové opatrenia, tento problém sa z hľadiska udržateľného rozvoja spoločnosti ešte viac prehĺbi.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ľubomír Andrassy
Firmy a inštitúcie IVP Inštitút vzdelávacej politikyNKÚ Najvyšší kontrolný úradSAV Slovenská akadémia vied