Na zvládnutie dištančného vzdelávania by väčšina škôlok potrebovala jasné a zrozumiteľné pravidlá

Foto: ilustračné, Getty images

Takmer 73 percent riaditeľov materských škôl by potrebovalo na úspešné zvládnutie dištančného vzdelávania jasné a zrozumiteľné pravidlá. Vyplýva to z prieskumu Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), v ktorom oslovili riaditeľov 154 materských škôl.

Viac ako 70 percent uviedlo, že by potrebovalo aj doplnenie materiálno-technických prostriedkov. Polovica riaditeľov uviedlo, že by im pomohla aj metodická podpora a 44,2 percenta by uvítalo aj finančnú podporu.

V inej oblasti by potrebovalo podporu 6,5 percenta riaditeľov. Vo „voľných“ odpovediach uviedli napríklad zaistenie prostriedkov informačných a komunikačných technológií (IKT) pre deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo marginalizovanej rómskej komunity.

Potrebujú aj podporu kurately

Tiež by potrebovali aj služby doručovania vzdelávacích materiálov deťom počas karantény, prítomnosť pedagogických asistentov, prípadne odborných zamestnancov alebo možnosť konzultovať s odborníkmi postup pri riešení krízových situácií.

Medzi požiadavkami bola aj podpora úradov práce a sociálnych vecí a kurately aj v súvislosti s minimálnym záujmom rodičov o dištančné vzdelávanie.

Zároveň aj podpora vo forme príspevku pre učiteľov na využívanie domáceho internetu a pre niektorých z pedagógov zvýšenie kompetencií v oblasti IKT.

„Jedna z respondentiek pociťuje nedostatok podpory nielen pri riešení problémov spojených s dištančným vzdelávaním, ale aj pri prezenčnom vzdelávaní detí,“ poukázali školskí inšpektori.

Pomoc väčšinou nevyužili

Väčšina materských škôl v školskom roku 2020/2021 nevyužila pri dištančnom vzdelávaní pomoc a podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

O pomoc pri riešení problémov spojených s dištančným vzdelávaním pritom požiadalo 27 riaditeľov. Ich priemerná známka za jednoznačnosť informácií a inštruktáží ministerstva bola 2,8 a za pomoc a podporu poskytnutú načas 3,2.

V oslovených materských školách sa vzdelávalo 12 400 detí, z ktorých malo 96 zdravotné znevýhodnenie a 720 pochádzalo zo sociálne znevýhodneného prostredia či z marginalizovanej rómskej komunity.

Školy dohromady zamestnávali 1 255 učiteľov, 68 pedagogických asistentov, 19 školských špeciálnych pedagógov a 15 odborných zamestnancov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom