Novela školského zákona ignoruje segregáciu rómskych detí, tvrdí Amnesty International. Ministerstvo ignoruje vlastné záväzky

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Novela školského zákona ignoruje segregáciu rómskych detí vo vzdelávaní, tvrdí Amnesty International Slovensko. Organizácia je znepokojená nedostatočným dôrazom na odstránenie diskriminácie v predmetnej novele.

Pripomenula tiež, že rezort školstva ignoruje aj vlastné záväzky z plánu obnovy, keďže v novele sa nenachádza definícia segregácie, návrhy na jej monitorovanie, či metodická podpora desegregácie.

Neexistujú ani podporné opatrenia

Amnesty International sa obáva, že ministerstvu školstva sa, vzhľadom na komplikovanú politickú situáciu, nemusí podariť naplniť prísľub, že segregáciu zadefinuje v inom legislatívnom návrhu.

Apeluje na vládu, aby využila možnosť zaistiť všetkým deťom rovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Odstránenie všetkých foriem diskriminácie vo vzdelávacom systéme by malo byť organizácie prioritou. Organizácia to uviedla v tlačovej správe.

Vyňatie definície segregácie by podľa Amnesty International nebolo najzásadnejším problémom, ak by novelizácia prinášala podporné opatrenia na predchádzanie a odstraňovanie segregácie.

Ide napríklad o kontrolované nastavenie školských obvodov, prevenciu ‚bieleho odlivu‘, finančnú podporu pre zriaďovateľov na školskú dopravu a podobne.

Návrat nultých ročníkov

Namiesto toho však prichádza so zavedením úvodných ročníkov, čo organizácia považuje za rizikové, keďže to podľa nej prakticky bude znamenať znovuzavedenie nultých ročníkov.

Tie sa v minulosti ukázali ako segregačné a mali negatívne dopady na kvalitu vzdelávania. „Napriek opatreniam, ktoré majú pomôcť vyhnúť sa chybám z minulosti, je potrebné, aby bol proces zaraďovania detí do/z úvodných ročníkov dôsledne monitorovaný, pretože zo svojej podstaty predstavuje riziko porušenia zákazu segregácie,“ uviedla Amnesty International v tlačovej správe.

Negatívne vníma aj odstránenie zákazu opätovného opakovania ročníkov na jednotlivých stupňoch štúdia. Pripomína, že v miere opakovania a viacnásobného opakovania ročníka patrí Slovensko v EÚ medzi popredné štáty.

Rovnako Amnesty International pripomenulo aj to, že opakovanie ročníka a jeho zarátavanie do školskej dochádzky má za následok predčasné ukončovanie štúdia, stigmatizáciu, znižovanie motivácie i sebavedomia. „Zároveň môže opakovanie ročníkov v niektorých prípadoch predstavovať klasický príklad segregačnej praxe,“ doplnila organizácia.

Vláde odporučili schváliť návrh

„Navrhovaná novela školského zákona mala byť krokom k zlepšeniu neustále sa prehlbujúcej segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Návrh, ktorý tento týždeň prerokovala legislatívna rada vlády, však jasne ukazuje nezáujem riešiť diskriminačnú prax a nekvalitné vzdelanie pre desaťtisíce rómskych detí,“ uviedol riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.

Legislatívna rada vlády odporučila 14. februára 2023 vládnemu kabinetu, aby schválil návrh školského zákona.

Amnesty International Slovensko od roku 2006 monitoruje a skúma prístup rómskych detí ku vzdelaniu na Slovensku. Podľa organizácie je v základom školstve rómskym deťom systematicky upierané právo na vzdelanie a ochranu pred diskrimináciou.

„Prevažná väčšina týchto detí je segregovaná v čisto rómskych bežných školách a triedach alebo v špeciálnych školách a triedach, v dôsledku čoho sú odsúdené na nekvalitné segregované vzdelávanie,“ uviedla organizácia.

Voči Slovensku sa vedie konanie

Pripomenula tiež, že Európska komisia vedie od roku 2015 voči Slovensku konanie pre porušenie smernice o rasovej rovnosti, a to práve pre nezákonné odčleňovanie rómskych detí v bežnom i špeciálnom vzdelávacom prúde.

Amnesty Inetrnational podotýka, že SR dosiaľ nepodnikla opatrenia, ktoré by viedli k zníženiu počtu rómskych detí vzdelávaných oddelene od ich rovesníkov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Rado Sloboda
Firmy a inštitúcie Amnesty InternationalMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR