Podnetné a estetické prostredie školského prostredia vplýva na vývin detí, tvrdí psychologička

Foto: ilustračné, GettyImages

Podnetné a estetické prostredie školského prostredia vplýva na vývin detí. Riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach Mária Horváthová to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslal komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vplyv na sebaúctu a výkony

Podľa Horváthovej sa prostredie v škole odráža aj na prospechu detí. Farebnosť triedy, hra s materiálmi, svetlosťou či hudbou, prispôsobivosť nábytku a lavíc dokážu podľa psychologičky vylepšiť celkovú atmosféru triedy.

Mnohé štúdie hovoria, že zlepšenie a skvalitnenie školského prostredia sa pozitívne odráža aj na prospechu detí. Taktiež má pozitívny vplyv na ich sebaúctu a výkony a takisto znižuje negatívne prejavy správania,“ povedala Horváthová. Tá považuje za vhodné napríklad rozdelenie tried na pracovnú a relaxačnú zónu, aby deti vedeli odlišovať prácu od oddychu a aby si vedeli v rámci harmonogramu a režimu dňa meniť jednotlivé etapy v rámci výchovy a vzdelávania.

Ranné komunity prínosné aj pre pedagógov

Podnetné by mali byť aj spoločenské priestory, kde by mal byť priestor vyčlenený na zdieľanie skúseností a tiež na nácvik sociálnych zručností žiakov. „Vnímam aj výrazný trend, keď sa do škôl vnášajú prvky umenia a taktiež environmentálne prvky, aby deti vyrastali v súlade s prírodou, umením, ale taktiež aj s výchovno-vzdelávacím programom,“ vysvetlila Horváthová.

Za dôležité považuje aj takzvané ranné komunity, diskusie alebo spoločné učenie v kruhu. Kruh ako geometrický tvar podľa nej dáva istým spôsobom predstavu kontinuity. Deti si pri sedení v kruhu navzájom vidia do tváre, čo podľa psychologičky pestuje spoločenstvo ako také. Horváthová dodala, že ranné komunity môžu byť prínosné nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom