Rektori sú proti ďalšej zmene podmienok financovania vysokých škôl, peniaze potrebujú

Foto: ilustračné, Getty Images

Slovenská rektorská konferencia (SRK) nesúhlasí s opätovnou zmenou podmienok financovania vysokých škôl. Požaduje, aby rezort školstva implementoval do metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy až konečné výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti.

Dovtedy by podľa nich ministerstvo školstva malo zachovať doterajšiu metodiku prerozdeľovania prostriedkov v podprograme pre výskum a vývoj.

Dlhšie obdobie

Rektori a rektorky tiež požadujú, aby ministerstvo implementovalo metodiku na obdobie aspoň troch rokov, a to v záujme zachovania stability finančných podmienok pre plánovanie a rozvoj vysokých škôl. SRK to uviedla v tlačovej správe.

„SRK dlhodobo žiada každoročné navýšenie investícií zo štátneho rozpočtu pre vysoké školy o minimálne 60 miliónov eur mimo prostriedkov EŠIF, sociálnej podpory študentov, valorizácie platových taríf a doplatenia minimálnej mzdy. Konštatujeme, že bez navýšenia finančných prostriedkov – nielen na prežitie, ale aj skutočný rozvoj, sa nepodarí dosiahnuť konkurencieschopné vysoké školstvo v európskom kontexte,“ uviedol prezident SRK Rudolf Kropil.

Určenie výšky dotácie

Zvýšenie zdrojov však momentálne pokrýva len valorizáciu platov vysokoškolských zamestnancov a do istej miery aj infláciu.

Rektori a rektorky navrhujú, aby boli excelentné pracoviská podporované dodatočnými prostriedkami, nad rámec dotácie pre vysoké školy, prípadne aby pre ne bola zriadená samostatná kapitola v rámci štátneho rozpočtu.

Žiadajú tiež o úpravu metodiky výpočtu identifikácie excelentných pracovísk a určovania výšky príslušnej dotácie takým spôsobom, aby neboli diskriminované pracoviská, ktoré majú menší počet zamestnancov a vysokú intenzitu výskumnej činnosti, a tiež aby nedochádzalo k skokovým zmenám.

Vplyv inflácie

Navýšenie dotácie z dôvodu inflácie považujú za nízke, keďže podľa nich neodráža zvyšovanie cien energií, finančných nárokov na akreditačné procesy či finančných zdrojov, ktoré sú potrebné na procesy verejného obstarávania, a tiež poplatky za odpady.

SRK požaduje i prehodnotenie príspevku na stravovanie študentov, a to vzhľadom na zvyšovanie cien vstupov. V záujme stabilizácie finančných podmienok tiež SRK odporúča zavedenie rovnomerných hodnotiacich období pri výkonových parametroch v metodike.

SRK sa k dotácii zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy a k metodike na určovanie tejto dotácie vyjadruje každý rok, a to v súlade so školským zákonom. Diskutovala o tom so štátnym tajomníkom rezortu školstva Michalom Fedákom a generálnym riaditeľom Sekcie vysokých škôl Marcelom Vysockým.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Marcel VysockýMichal FedákRudolf Kropil
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRSRK Slovenská rektorská konferencia