Slovenské školstvo môže dosiahnúť medzinárodnú úroveň, o verejnú konzultáciu štandardov je vysoký záujem

Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR dostalo slovenské školstvo možnosť posunúť sa na medzinárodnú úroveň. Ako v tlačovej správe informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, zlepšenia v oblasti vzdelávania žiakov na základných školách sú súčasťou kurikulárnej reformy, ktorá sa zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie.

Cieľom takýchto zmien je zlepšenie gramotností a zručností žiakov potrebných pre 21. storočie, a teda kritické myslenie, digitálne a mäkké zručnosti. O verejnú konzultáciu vzdelávacích štandardov základného vzdelávania bol vysoký záujem a aktívne sa zapojili odborníci, pedagógovia, rodičia a tiež široká verejnosť.

Podľa informácií z ministerstva navštívilo počas prvej polovice februára konzultáciu viac ako 16-tisíc ľudí. Nový štátny vzdelávací program schváli ministerstvo koncom marca.

O konzultácie je podľa rezortu záujem

Cieľom je rozvíjať kritické myslenie a mäkké zručnosti žiakov ako schopnosť riešiť problémy, spracovávať informácie a skúmať ich zdroje, pracovať v tíme, argumentovať a klásť otázky, preberať iniciatívu a zodpovednosť, tvoriť a realizovať osobné projekty,“ vysvetlil poverený minister školstva Ján Horecký.

Ministerstvo dodalo, že kľúčové dokumenty vypracovali stovky expertov vrátane učiteľov, a to aj zo škôl s deťmi zo znevýhodneného prostredia a zo škôl pre nadané deti.

Stránku verejnej konzultácie navštívilo viac ako 16-risíc ľudí a celkovo sa v online nástroji verejnej konzultácie zaregistrovalo 958 ľudí a recenzných kolektívov,“ uviedol rezort školstva a vysvetlil, že návštevníci mohli pridávať vlastné komentáre, či hlasovať za už uverejnenú pripomienku.

Najviac komentárov prišlo k oblasti Jazyk a komunikácia, po nej nasledovala vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť, Človek a príroda a Matematika a informatika. Najmenej komentárov bolo zaznamenaných v oblasti Zdravie a pohyb,“ spresnilo ministerstvo školstva.

Nový štátny vzdelávací program

Prijali sme mnoho užitočných a konštruktívnych podnetov, aktuálne ich do návrhu štandardov zapracúvajú expertné tímy Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Sfinalizovaný návrh štátneho vzdelávacie programu predložíme na schválenie ministerstvu školstva v najbližších dňoch,“ uviedol generálny riaditeľ Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Ivan Pavlov.

Ministerstvo informovalo, že po novom bude učiť od septembra 30 škôl. Vysvetlili, že na to, aby mohla byť reforma úspešná, je potrebné zavádzať zmeny postupne a spätne ich vyhodnocovať. Ministerstvo súčasne poskytlo školám možnosť podieľať sa na overovaní zmien.

Od 20. februára do 3. marca bolo otvorené prvé kolo prihlasovania pre základné školy, ktoré majú záujem učiť podľa nového štátneho vzdelávacieho programu už od 1. septembra 2023. Celkovo sa zaregistrovalo 98 škôl z celého Slovenska. Medzi nimi sú školy plnoorganizované aj neplnoorganizivané, verejné, súkromné aj cirkevné,“ vysvetlil rezort školstva s tým, že cieľom je v tomto kole vybrať prvú skupinu 30 základných škôl, ktoré začnú postupne zavádzať nový štátny vzdelávací program od 1. ročníka v nasledujúcom školskom roku.

Pre všetky školy bude zavedenie zmien povinné v školskom roku 2026/2027. Dovtedy bude rezort školstva vykonávať kontinuálne analýzy a v prípade potreby, ktorú ukáže prax z prvých škôl a zo spätnej väzby od učiteľov, sa do nastavenia kurikula zapracujú úpravy.

Vyberú tridsať základných škôl

„Teší nás vysoký záujem, je to dobrý signál, že tu máme školy, ktoré chcú učiť moderne a proaktívne vyhľadávajú možnosti ako to dosiahnuť. Z prihlásených škôl budeme vyberať tak, aby sme vytvorili reprezentatívnu skupinu, kde budú zastúpené všetky kraje, tiež aj neplnoorganizované školy a školy s rôznou veľkosťou žiackej populácie,“ uviedol Horecký.

Školy budú môcť tiež využiť spoluprácu s tímom odborníkov z NIVaM a Regionálnych centier podpory učiteľov a budú metodicky a didakticky usmerňované.

Od apríla do júna bude rezort školstva pre učiteľov a riaditeľov realizovať webináre a infosemináre. Učitelia sa tak dozvedia všetky potrebné informácie o zavádzaných zmenách. Po schválení programu NIVaM pripraví aj sériu online prezentácií, na ktorých budú členovia pracovných tímov bližšie predstavovať zmeny v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a podoblastiach.

Ako uviedlo ministerstvo, tieto prezentácie budú prebiehať v polovici apríla. Viac informácií učitelia nájdu v priebehu nasledujúcich týždňov na stránke www.vzdelavanie21.sk.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ivan PavlovJán Horecký
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRNárodný inštitút vzdelávania a mládeže