Súkromné jasle a škôlky považujú kroky ministerstva za nesystémové, po roku nemá zmapované ich kapacity

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Aliancia súkromných jaslí a škôlok považuje aktuálne kroky Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) v súvislosti s povinným predprimárnym vzdelávaním za nesystémové, nekoncepčné a hlavne prichádzajúce neskoro.

Zároveň je podľa aliancie zarážajúce, že MŠVVaŠ nemá po roku diskusií s „nesieťovými“ poskytovateľmi zmapované ich existujúce disponibilné kapacity, ktoré by momentálne pomohli zmierniť tlak na samosprávy, rodičov, ako aj ministerstvo samotné.

V tlačovej správe o tom informovala Zuzana Saganová, Lucia Brandstetter a Viktória Barátová zo Správnej rady Aliancie súkromných jaslí a škôlok.

Investícia je pre samosprávy

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) 20. mája oznámil plánovanú investíciu, ktorá má na prechodné obdobie umožniť zadaptovanie priestorov, ako sú kultúrne domy, knižnice a podobne, v ktorých sa bude uskutočňovať povinné predprimárne vzdelávanie.

Investícia je plánovaná pre samosprávy, čiže verejných zriaďovateľov, cirkevné a súkromné materské školy, teda všetky predškolské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení.

„Nesieťové škôlky sa do nej nebudú môcť zapojiť aj napriek ich dlhoročnej aktívnej a legálnej participácii na predprimárnom vzdelávaní. V náročnej pokoronovej dobe je otázne, či je tento krok – bez dôkladnej analýzy kapacitných možností všetkých poskytovateľov vrátane nesieťových zriaďovateľov, hospodárny,“ uviedla aliancia. Poukázali tiež na to, že plánovaná investícia prenáša väčšinu zodpovednosti na samosprávy.

Aliancia ponúka spoluprácu

Aliancia doplnila, že pri téme povinného predprimárneho vzdelávania ponúka spoluprácu s rezortom školstva. „Komunikácia s MŠVVaŠ žiaľ nebola počas tejto doby vždy konštruktívna, čo bolo z veľkej časti spôsobené aj zameraním sa ministerstva najmä na riešenia dopadov pandémie,“ poznamenali.

Aliancia ponúkla ministerstvu pomoc v podobe kapacít, personálu a schválených priestorov, kde aj pred zavedením povinného predprimárneho vzdelávania boli deti pripravované na školskú dochádzku.

Nesieťoví poskytovatelia

Aliancia súkromných škôlok a jaslí združuje väčšinou prevádzkovateľov jaslí a nesieťových súkromných škôlok. Dlhodobo upozorňujú na existenciu nesieťových poskytovateľov, avšak keďže títo poskytovatelia nespadajú pod gesciu ministerstva školstva, nie sú zahrnutí do žiadnych oficiálnych štatistík.

„Napriek maximálnej súčinnosti pri príprave novely školského zákona táto stále neprešla schvaľovacím procesom, pričom je v nej obsiahnutá možnosť, ako pokračovať v poskytovaní rokmi zabehnutého predprimárneho vzdelávania aj v nesieťových zariadeniach, a to v podobe Registra poskytovateľov predprimárneho vzdelávania, ktorého existenciu pripravilo Ministerstvo školstva v spolupráci s Alianciou,“ skonštatovali.

47 eur na predškoláka

Aliancia dodala, že pokiaľ novela školského zákona neprejde alebo nebude schválená včas, bude to znamenať významnú zákonnú limitáciu pre niektorých nesieťových poskytovateľov predprimárneho vzdelávania a tým aj ich možný zánik.

Nesieťové zariadenia neboli doposiaľ financované zo strany štátu, avšak v návrhu novely školského zákona sa počíta s príspevkom na výchovu a vzdelávanie predškolákov aj pre tieto zariadenia. Ide o čiastku približne 47 eur na predškoláka za mesiac.

Aliancia však vníma ako vhodnejšiu alternatívu systémovú podporu rodín s deťmi, čím by im bolo umožnené vybrať si zariadenie podľa vlastných preferencií bez finančného tlaku.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Aliancia súkromných jaslí a škôlokMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR