Tehotným študentkám a mamičkám detí do troch rokov bude odpustené školné. Drucker sa chce priblížiť k európskym štandardom

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Predkladaná novela zákona o vysokých školách upravuje odpustenie školného z dôvodu tehotenstva alebo trvalej starostlivosti o dieťa mladšie ako tri roky. Rektor vysokej školy bude povinný odpustiť školné vždy za prvý akademický rok prekročenia štandardnej dĺžky štúdia.

V ďalších rokoch sa odpustenie školného ponechá na uvážení rektora, resp. podľa možností, ktoré si stanoví každá vysoká škola. Návrh vychádza z dĺžky rodičovskej dovolenky do troch rokov veku dieťaťa a možnosti umiestniť dieťa v troch rokoch do materskej školy. Rezort školstva tento návrh skupiny poslancov na čele s predsedníčkou školského výboru Paulou Puškárovou (Hlas-SD) víta a podporuje.

Bližšie k európskym štandardom

Novela zákona o vysokých školách definuje študenta a študentku trvale sa starajúcich o dieťa, upravuje prístup vo vzťahu k tehotným študentkám a aj prístup k študentkám a študentom, ktorí sa starajú o deti mladšie ako tri roky, a to bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. Podľa navrhovaných úprav má vysoká škola povinnosť prihliadať na ich potreby, najmä pri tvorbe študijných plánov, povoľovaní prerušenia štúdia a určovaní najdlhšieho celkového obdobia prerušenia štúdia.

„Predkladanú novelu zákona o vysokých školách vítam a podporujem. Zmenami, ktoré sa týkajú tehotných študentiek alebo študentov starajúcich sa o dieťa, sa chceme priblížiť k európskym štandardom,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).

Nápráva legislatívnych rozporov

Novela zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania reaguje na nemožnosť akreditácie habilitačných a inauguračných konaní na vysokých školách bez predchádzajúceho vyhodnotenia vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vysokých škôl zo strany Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Návrh predlžuje termín práva na habilitačné konania a inauguračné konania podľa pôvodnej akreditácie do 31. augusta 2026. Dôvodom je, že hodnotenie vnútorných systémov, na základe ktorých si môžu vysoké školy tvoriť bakalárske, magisterské či ďalšie študijné programy, ešte nie je na všetkých vysokých školách ukončené. Niektoré školy preto nemôžu podať žiadosti o akreditáciu habilitačného a inauguračného konania.

„Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o kozmetické úpravy, avšak sú to dôležité zmeny pre vysoké školy, ktoré naprávajú legislatívne rozpory. Je to výsledok spolupráce rezortu školstva, vysokých škôl a Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo,“ uviedol štátny tajomník Róbert Zsembera k novele zákona o zabezpečovaní kvality.

Z dôvodu právnej istoty sa explicitne uvádza, že keď škola získa „novú“ akreditáciu, tak neukončené habilitačné konania a inauguračné konania sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov a ak škola nezíska „novú“ akreditáciu, tak po termíne 1. septembra 2026 sa všetky neukončené habilitačné konania a inauguračné konania zastavujú.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Róbert ZsemberaTomáš Drucker
Firmy a inštitúcie Hlas-SDMinisterstvo školstva SR