Zavedenie povinných škôlok spôsobí problémy u rodičov aj u inštitúcií, tvrdí prieskum

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, SITA/BSK

Zavedenie povinnosti predškolákov absolvovať pred nástupom do školy jeden rok v škôlke bude narážať na bariéry na strane rodičov aj škôlok. Konštatuje to Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) na základe terénneho výskumu a online prieskumu, ktoré uskutočnili spoločne so združením eduRoma a Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

Zistili, že pre mnohé škôlky a obce bude výzvou plánovať počet detí v škôlkach pre ich obmedzené kapacity. Viaceré rómske rodiny zase budú čeliť zvýšeným výdavkom.

Začlenenie rómskych detí do vzdelávania tak bude podľa SGI aj naďalej ohrozené. Zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre všetky päťročné deti začne platiť od januára budúceho roka.

„Napriek tomu, že zavedenie povinnosti by malo znamenať zvýšenú zaškolenosť detí, osobitne detí z marginalizovaných rómskych komunít, ich začlenenie do vzdelávania bude aj naďalej ohrozené,“ uvádza na svojom webe inštitút.

Dochádzanie môže byť problémom

Z výskumu, ktorý prebiehal v auguste a novembri 2019, vyplýva, že finančnú záťaž pocítia najmä rodiny s viac ako jedným dieťaťom v predškolskom alebo školskom veku.

„Podľa zistení z prieskumu medzi samosprávami je priemerná výška sumáru všetkých poplatkov a nákladov na návštevu materskej školy 26 eur. To, že náklady sú finančne náročné potvrdzujú omeškania rodičov v pravidelnom platení mesačných poplatkov, režijných nákladov na obedy, v uhrádzaní skrytých poplatkov, ale aj nezvládnutie finančného pokrytia nákupu hygienického vrecúška,“ doplnil SGI.

Prieskum ďalej ukázal, že rómskym rodičom chýbajú často základné informácie o materských školách. Problémom je aj ich dostupnosť pre deti z marginalizovaných rómskych komunít. Mnoho detí v predškolskom veku tak musí do škôlok dochádzať.

„Práve dochádzanie môže predstavovať bariéru, keďže dieťa musí byť sprevádzané na ceste do vzdialenej materskej školy, v dôsledku čoho vzniknú v rodine zvýšené náklady na cestovné,“ vysvetlil inštitút.

Nedostatok kapacít škôlok

Ako ďalej uvádza, na Slovensku neexistuje finančný nástroj, ktorý by prispieval sprevádzajúcim rodičom na cestovné. Aj ten by pritom mohol podporiť dochádzku rómskych detí v lokalitách bez materských škôl.

Problémom je aj nedostatok kapacít škôlok. Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky bolo v školskom roku 2018/2019 nevybavených 12 502 žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy. Najväčší nedostatok kapacít je v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, kde žije najviac rómskej populácie.

Podľa riaditeľa občianskeho združenia eduRoma Vladimíra Rafaela sa preto musia obce a mestá aktívne uchádzať o čerpanie eurofondov určených na zvyšovanie kapacít materských škôl. Ako ďalej uvádza, mnohé menšie obce by však v tejto oblasti potrebovali pomoc a poradenstvo.

„Niektoré obce čelia problémom pri spolufinancovaní rozvojových projektov, nakoľko ide najmä v prípade malých obcí o významnú časť obecného rozpočtu. Spolu s administratívnou náročnosťou grantových projektov to môže viesť niektoré obce k nepodaniu žiadosti o finančnú podporu z eurofondov,“ dodal SGI.

Povinná predškolská výchova

Návrh na zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre všetky päťročné deti schválil parlament 27. júna 2019. Do Národnej rady SR ho predkladala trojica koaličných poslancov: Ľubomír Petrák, Eva Smolíková a Péter Vörös. Opatrenie nadobudne účinnosť v januári 2021.

V programovom vyhlásení sa vláda zaviazala, že zabezpečí opatrenia, aby sa s predškolským vzdelávaním zraniteľných rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia začalo čo najskôr, najlepšie od troch rokov veku. Podľa Rafaela je najskôr dôležité zabezpečiť všetkým deťom od piatich rokov miesto v materskej škole.

„Avizovaná snaha vlády, že chce uzákoniť povinnú materskú školu od troch rokov iba pre skupinu sociálne znevýhodnených detí sa môže napokon javiť ako protiústavná,“ dodal Rafael.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity