P. Miroššay: Štát potrebuje mať znalosti a vedomosti o svojich IT systémoch koncentrované na jednom mieste

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Generálny riaditeľ Slovensko IT Pavol Miroššay.
Generálny riaditeľ Slovensko IT Pavol Miroššay. Foto: Branislav Bibel

V septembri 2020 vznikla prvá štátna IT firma, teda prvá firma svojho druhu na Slovensku, Slovensko IT. Na čele stojí od jej založenia IT odborník, ktorý vymenil prácu v súkromnom sektore za štátnu sféru. Štartovacia pozícia vzniku firmy nebola vzhľadom na pandémiu ideálna, no firma funguje a pracuje na množstve projektov, ktoré nám zjednodušia život. O tom, aké sú hlavné priority firmy, čo sa podarilo a na čom sa pracuje, nám porozprával generálny riaditeľ Slovensko IT Pavol Miroššay.

Na čele spoločnosti Slovensko IT ste viac ako rok. Čo Vás motivovalo stať sa jej generálnym riaditeľom? 

Primárnou motiváciou bolo, že projekt Slovensko IT bol pre mňa osobne mimoriadne zaujímavý. Štát potrebuje IT firmu, ktorá dokáže zmeniť fungovanie štátnych IT systémov a zároveň vie byť flexibilnejšia ako štandardný dodávateľ, ktorý musí prejsť verejným obstarávaním, čo je extrémne zdĺhavý proces.

Celý eGovernment systém, ktorý je na Slovensku nastavený, a teda konkrétne aj portál slovensko.sk, je pre nás tou hlavnou prioritou.

Ako by ste popísali stav v štátnom IT predtým, ako spoločnosť vznikla z pohľadu človeka, ktorý prišiel zo súkromnej sféry? Čo fungovalo a čo nie? 

Mal som šťastie, že som v rámci štátneho IT predtým nepracoval a ani som nepôsobil vo firme, ktorá dodávala pre štát. V tomto som bol nepopísanou knihou. Veľmi ťažko sa mi tak vyjadruje k tomu, ako to fungovalo predtým.  Z pohľadu občana však môžem povedať, že niektoré systémy, a najmä ten hlavný, ktorým je portál slovensko.sk, spôsobujú pri samotnom používaní vrásky. Je to pre mňa motivácia, pretože chceme fungovanie tohto systému zmeniť.

Ktoré priority a projekty bolo treba v štátnom IT akútne riešiť?

Priority sa od vzniku firmy nezmenili. Celý eGovernment systém, ktorý je na Slovensku nastavený, a teda konkrétne aj portál slovensko.sk, je pre nás tou hlavnou prioritou. Naň je naviazaný aj projekt Slovensko v mobile, ktorý prenesie niektoré funkcionality z portálu priamo občanovi do vrecka.

Generálny riaditeľ Slovensko IT Pavol Miroššay.
Generálny riaditeľ Slovensko IT Pavol Miroššay. Foto: Branislav Bibel

Zlepšila sa situácia za posledné dva roky? 

Ešte stále rozmýšľame projektovo. Znamená to, že zmena portálu slovensko.sk či Slovensko v mobile sú pre nás projekty. V štandardnom svete sú to produkty, zákazníkom je občan. Musíme teda zmeniť náš pohľad na vec. Aby som však pomenoval niečo, čo sa zmenilo, tak to, že sme na ceste k tejto zmene. Otázka je, aká bude dlhá, no verím, že sa nám podarí dostať sa do cieľa.

Firma vznikla ako vôbec prvá spoločnosť svojho druhu na Slovensku, a teda prvá štátna IT firma. Aké bolo rozbehnúť spoločnosť od nuly?

Bolo to a stále je veľmi náročné. Firma mala hneď od svojho založenia 100 zamestnancov, no zároveň nula procesov a projektov. Všetko bolo treba nastaviť úplne od začiatku. Potrebovali sme si ujasniť, aké profily máme k dispozícii a následne postupne zavádzať procesy, vybudovať vnútorný chod firmy a začať pracovať na projektoch. Za dva mesiace sme pripravili aplikáciu eRúško, čiže čas, za ktorý sme nabehli na výrobnú fázu, bol relatívne krátky.

Štát potrebuje mať k dispozícii znalosti a vedomosti o svojich IT systémoch koncentrované na jednom mieste. Je to neporovnateľná výhoda pri nových projektoch.

Aké boli dôvody vzniku spoločnosti? 

Dôvodov bolo viac. Jedným z nich bol fakt, že sa v tom čase v Košiciach ocitlo na trhu práce niekoľko desiatok ľudí. Tí boli k dispozícii z dôvodu, že ich predošlá spoločnosť ukončila svoju činnosť. Štát podľa mňa v danom čase veľmi rozumne využil voľnú kapacitu, ktorú vie zužitkovať na štátne IT projekty. Zároveň si myslím, že štát potrebuje mať k dispozícii znalosti a vedomosti o svojich IT systémoch koncentrované na jednom mieste. Je to neporovnateľná výhoda pri nových projektoch.

Pandémia firmu bez akejkoľvek prípravy hodila do vody. Ako hodnotíte jej fungovanie, resp. rozbeh? 

Bolo to ťažké predovšetkým v tom, že sme sa nevedeli stretávať fyzicky, aj dnes funguje veľká časť našich zamestnancov z domu. Je to náročné najmä pri budovaní novej firmy. Postupne k nám prichádzajú noví zamestnanci, ktorí sa musia zžiť so systémom a zároveň načerpať nový druh kultúry, ktorý prináša práca pre štátne IT. Stále na tom pracujeme.

Koľko má firma dnes zamestnancov?

Pravidelne sa hýbeme v počte okolo 100 zamestnancov.

Ako firma získava zadania? Zúčastňuje sa na verejných obstarávaniach alebo objednávky získava prostredníctvom iného mechanizmu? 

Tým, že Slovensko IT je spoločnosť, ktorú stopercentne vlastní štát prostredníctvom Ministerstva informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií SR (MIRRI) a zároveň nás kontroluje prostredníctvom dozornej rady, týka sa nás výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní. Znamená to, že máme inhouse zákazky, a teda priame zadania.

Aplikáciu GreenPass dnes používajú viac ako 3 milióny ľudí, čo je pre mňa číslo, ktoré doteraz žiadna štátna aplikácia nedosahuje.

Kto sú klienti Slovensko IT? 

Zákazníkom spoločnosti je občan. Objednávateľom je buď MIRRI, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby alebo iná štátna organizácia. Dôležité však je, že pre nás je priamym zákazníkom občan.

Okrem iného ste dostávali zadania týkajúce sa zdravotníctva a pandémie. Ako ste sa pri ich plnení vysporiadali s neustále sa meniacimi protipandemickými pravidlami?

Takéto situácie možno očakávať, keďže nikto nemá čarovnú guľu, aby vedel povedať, ako sa bude pandémia vyvíjať. My sa s nimi vždy vysporiadame štandardným spôsobom, podstatné však je o zmenách vedieť. Procesy v štátnej správe fungujú mierne kostrbato, a tak sa môže niekedy stať, že sa k informáciám dostaneme o niečo neskôr, no dôležité je, aby to občan na konci dňa nepocítil. Našou snahou je, aby bolo takýchto prípadov čo najmenej.

Existuje jeden projekt, ktorý považujete za najprínosnejší? 

Máme za sebou niekoľko projektov, aj menších. No keď ide o produkt, ktorý už je odovzdaný, tak aplikáciu GreenPass dnes používajú viac ako 3 milióny ľudí, čo je pre mňa číslo, ktoré doteraz žiadna štátna aplikácia nedosahuje. Na to som naozaj pyšný, je to skutočne dobrý produkt. Zároveň musím spomenúť aj COVID automat, o ktorom si myslím, že je pre koncového zákazníka, a teda pre občana, veľmi prospešný. Keby som však mal hovoriť z hľadiska eGovernmentu, je to portál slovensko.sk a aplikácia Slovensko v mobile, na ktorých neustále pracujeme.

Generálny riaditeľ Slovensko IT Pavol Miroššay.
Generálny riaditeľ Slovensko IT Pavol Miroššay. Foto: Branislav Bibel

Slovensko IT vyvinulo aj aplikáciu eRúško. Funguje? Prečo nie je nasadená? 

Toto nie je otázka na technikov. Vytvorili sme funkčný prototyp, no na zvyšok sú tu odborníci, ktorých by sme mali počúvať, a teda konzílium, rezort zdravotníctva či Úrad verejného zdravotníctva SR. Tí musia povedať, že takúto aplikáciu potrebujú. Pripravená je.

Na akých ďalších zadaniach firma aktuálne pracuje?

Máme niekoľko rozbehnutých projektov. Prevádzkujeme aplikácie GreenPass a tiež OverPass, ktorá covid passy kontroluje. Pracujeme na projekte Slovensko v mobile, ako aj na novej verzii slovensko.sk. Rozbehnutý je tiež projekt Konsolidovaná analytická vrstva a tiež ďalšie, ktorých cieľom je zlepšiť občanom život.

Predstavitelia IT firiem tvrdia, že sa zo spoločnosti Slovensko IT stala namiesto príležitosti záťaž pre štát.  Čo by ste im odkázali?

Čiastočne pohľadu IT firiem rozumiem, pretože na trh prišla konkurencia. Aj napriek tomu, že trh je dostatočne veľký, projektov aktuálne veľa nie je, pričom Slovensko IT z nich berie významnú časť, z čoho IT firmy nie sú, samozrejme, nadšené.

To, že v nás vidia ohrozenie, je pre mňa trochu zvláštne. Sme firma, ktorá má 100 zamestnancov a už len z tohto pohľadu je jasné, že nedokážeme obsiahnuť všetky štátne IT projekty. Práve naopak, ja by som v tomto pre nich videl veľkú príležitosť. My sami vidíme, aké ťažké je niektoré projekty implementovať a aká je v ich prípade zbytočná byrokracia. Vieme si navzájom pomôcť, som otvorený diskusii.

Nie je pravdou, že Slovensko IT ponúka drahšie riešenie mobilného ID.

Je to skutočne tak, že musíte aktívne hľadať projekty? 

Máme podpísanú veľkú časť zmlúv, ktoré boli naplánované. Takže momentálne projekty aktívne nehľadáme.

Je pravda, že Slovensko IT ponúka drahšie riešenie mobilného identifikátora (ID) pre občanov? Čo to pre firmu znamená? 

Nie je pravdou, že Slovensko IT ponúka drahšie riešenie mobilného ID. Ponúkame pre štát výhodnejšie riešenie, ktoré sa netýka iba mobilného ID. Ide o komplexný produkt, vytvárame celý ekosystém pre občana, pričom mobilné ID je iba jeho časťou.

Aké sú plány do budúcna? Aké projekty vás čakajú a čo sa pripravuje?

Prvotným cieľom bolo podpísať zmluvy a projekty, čo sme naplnili. Vstupujeme do ďalšej fázy. Potrebujeme jednotlivé projekty napĺňať z hľadiska dodávok. Vzhľadom na skúsenosti, ktoré mám, je jasné, že nás čaká veľmi náročné obdobie, pričom nebude bezproblémové. Len samotné administratívne sprocesovanie projektov je extrémne náročné. Ak chceme fungovať tzv. industry štandardom, potrebujeme projekty vymeniť za produkty a posilniť agilný vývoj.

V čom vidíte najväčší zmysel, resp. prínos fungovania štátnej IT firmy?  

Štát disponuje kvalitnými ľuďmi a znalosťou svojich IT systémov, to je podľa mňa ten najväčší prínos. Existuje expertíza, s ktorou vie štát pracovať, ako aj komunikovať s dodávateľmi a jasne zadefinovať, čo potrebuje. Definícia toho, čo vlastne štát potrebuje, z môjho pohľadu v minulosti absentovala.

Čo považujete za najväčšie prekážky vo vašej práci v porovnaní štátnej a súkromnej sféry?

Byrokraciu, ktorá brzdí zmysluplný pokrok. Najhoršie na tom celom je, že si množstvo byrokratických pravidiel vytvárame sami. Keď chceme nejakú zmenu, často je na úkor komfortu nás všetkých. Keď však chceme skutočne niečo meniť a posúvať vpred, budeme musieť diskomfort nejakú dobu zvládnuť.

Téma štátneho IT a jeho fungovanie je na Slovensku kľúčová. Patričnú pozornosť jej preto budeme venovať aj na Jarnej ITAPA 2022, ktorá sa bude konať 16. a 17. júna 2022 v Bratislave.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Pavol Miroššay
Firmy a inštitúcie Medzinárodný kongres ITAPASlovensko IT