Štát vloží do svojej akciovky Slovensko IT jeden miliónov eur na primerané kapitálové vybavenie

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Euro, peniaze
Foto: ilustračné, Getty images

Štát vloží do svojej spoločnosti Slovensko IT, a. s., jeden milión eur, čo má vytvoriť jej primerané kapitálové vybavenie.

Ministerstvo financií tieto prostriedky uvoľní zo štátnych finančných aktív pre rozpočtovú kapitolu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), a to ich následne presunie ako príspevok jediného akcionára do kapitálového fondu obchodnej spoločnosti.

Nepôjde o štátnu pomoc

Vláda v stredu s pripomienkou súhlasila s týmto návrhom po tom, čo materiál minulý týždeň stiahla z rokovania.

Ministerstvo investícií má podľa uznesenia vlády požiadať ministerstvo financií o uvoľnenie 1 mil. eur do 22. apríla a to má tak urobiť do 6. mája.

Rezort investícií má následne rozhodnúť o vytvorení kapitálového fondu Slovensko IT z príspevku v uvedenej výške a určiť podmienky jeho využitia do 20. mája.

Realizácia peňažného vkladu do fondu Slovensko IT by podľa materiálu spĺňala kritériá kladené na správanie ministerstva podľa vzoru hypotetického súkromného investora v rovnakej či porovnateľnej situácií, z tohto dôvodu nebude znamenať ekonomickú výhodu pre obchodnú spoločnosť a nenaplní definičné znaky štátnej pomoci podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Rezerva má uľahčiť bežnú prevádzku

Zabezpečenie finančnej rezervy, o ktorú by sa spoločnosť vedela v prípade neočakávanej situácie oprieť, má výrazne uľahčiť jej bežný prevádzkový režim.

Slovensko IT je akciová spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, v menej jej jediného akcionára Slovenskej republiky koná ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

Obchodná spoločnosť so sídlom v Košiciach vznikla 5. septembra 2020, nadobudla majetok vo výške 4 mil. eur, z čoho základné imanie je 3,6 mil. eur a zvyšok je rezervný fond.

Jedným z dôvodov založenia spoločnosti je úspora verejných zdrojov pri realizácii kľúčových IT projektov štátu.

Priemerná úspora je vyše 30 percent

V tomto parametri podľa rezortu investícií zatiaľ vykazuje priemernú úsporu viac ako 30 % oproti štandardným sadzbám používaným pri projektoch financovaných z fondov Európskej únie v minulosti.

Spoločnosť by sa mala dostať do prevádzkového zisku už v roku 2022. Nárast jej výnosov v tomto roku by mal byť na úrovni vyše trojnásobku minulého účtovného obdobia a nasledujúce účtovné obdobia by mal mať naďalej stúpajúcu tendenciu na úrovni 10 až 20 % ročne.

Víziou spoločnosti je zabezpečovať svoj rozvoj tak, aby do roku 2025 bola jedným zo strategických dodávateľov IT systémov pre slovenskú verejnú správu, mala stabilné postavenie v systéme slovenského IT trhu a bola centrom IT excelentnosti Slovenska.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRMIRRI SR Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SRSlovensko IT