Sú známi superšampióni medzi inteligentnými mestami, Bratislava má podobné hodnotenie ako Dublin či Chicago

Bratislava
Oproti predchádzajúcemu indexu za rok 2021 hodnotenie rozšíril o 23 miest. Preto tohtoročný index nie je porovnateľný s hodnotením za rok 2021, kedy Bratislava bola na 42. mieste zo 118 mestských sídel. Foto: www.gettyimages.com.

Bratislava obsadila 62. priečku v indexe inteligentných miest za rok 2023, ktorý zostavuje Medzinárodný inštitút pre rozvoj manažmentu (Institute for Management Development – IMD).

Do tohtoročného hodnotenia inštitút zaradil 141 hlavných a veľkých miest zo všetkých kontinentov, ktoré podľa neho vykazujú známky dynamiky a realizujú inovatívne riešenia mestských problémov.

Rebríček rozšírili o 23 miest

Oproti predchádzajúcemu indexu za rok 2021 hodnotenie rozšíril o 23 miest. Preto tohtoročný index nie je porovnateľný s hodnotením za rok 2021, kedy Bratislava bola na 42. mieste zo 118 mestských sídel.

Superšampiónmi medzi inteligentnými mestami sú podľa IMD Zürich, Oslo, Singapur, Peking, Soul a Hongkong. Praha je na 14. mieste, Viedeň je 28. a Varšava obsadila 44. priečku. Podobné hodnotenie ako Bratislava dostali Chicago či Dublin. Budapešť obsadila 87. priečku.

Index inteligentných miest je založený na prieskumoch medzi ľuďmi o vnímaní mestských problémov a ich riešeniach pomocou inteligentných aplikácií. Konečné skóre pre každé mesto inštitút vypočíta z prieskumov za posledné tri roky, pričom najnovší prieskum má najvyššiu váhu.

Presnejšie hodnotenie každého mesta

Index tiež zohľadňuje údaje o ľudskom rozvoji, teda očakávanú dĺžku života, školskú dochádzku, priemerné obdobie dosiahnutého vzdelania či príjem na obyvateľa. Kým doposiaľ sa tieto dáta zadávali na úrovni krajiny, tohtoročný index inteligentných miest ich uvádza na úrovni miest. To umožňuje presnejšie hodnotenie každého mesta.

V oblasti inštitúcií a štruktúr Bratislavčania ocenili verejnú bezpečnosť, služby na hľadanie zamestnania, tvorbu nových pracovných miest podnikmi či ľahkú dostupnosť rozhodnutí miestnej samosprávy. Tesne podpriemerne v porovnaní s rovnakou skupinou miest obyvatelia vyhodnotili poskytovanie spätnej väzby o projektoch samosprávy. Pod priemerom skupiny vidia aj služby verejnej dopravy.

Hlboko pod priemerom hodnotili najmä zdravotnícke služby a svoj podiel na rozhodovaní miestnej samosprávy. Nespokojnosť vyjadrili aj s dopravnými zápchami. Najhoršie hodnotili korupciu mestských úradníkov a málo zelených plôch.

Najpálčivejšie problémy Bratislavčanov

V oblasti technológií sa podľa obyvateľov Bratislavy zlepšil prístup k službám mesta pre bezplatné verejné wifi pripojenie, prenájom bicyklov znížil dopravné zápchy, online služby zlepšili verejnú dopravu. Dobré hodnotenie mal aj online nákup vstupeniek na kultúru a online nahlasovanie problémov s údržbou mesta.

K priemeru skupiny sa priblížil pocit bezpečnosti obyvateľov vďaka kamerám priemyselného dozoru, online objednávanie lekárskych vyšetrení či rozšírenosť aplikácií na zdieľanie áut. Podpriemerná zostáva online aplikácia, ktorá by umožnila obyvateľom účinne monitorovať znečistenie ovzdušia či aplikácia na nasmerovanie k voľnému parkovaciemu miestu.

Obyvateľom chýba aj poskytovanie informácií o dopravných zápchach prostredníctvom mobilných telefónov. Zníženie korupcie cez online prístup verejnosti k mestským financiám malo najhoršie hodnotenie v rovnakej skupine miest. Celkovo za najpálčivejšie problémy svojho mesta Bratislavčania označili nízku dostupnosť bývania, zdravotné služby, preťažené cesty, korupciu a málo zelených plôch.

Ako uvádza IMD, stratégie inteligentných miest prechádzajú hlbokými zmenami. Namiesto pojmu „inteligentné mestá“ sa bežne používajú výrazy „otvorené a inovatívne mestá“, „inkluzívne a rozmanité mestá“, „udržateľné mestá“ či „mestá zamerané na občanov“.

„Nejde však len o sémantickú zmenu; odráža hlboké zmeny v spôsobe, akým budú inteligentné mestá, a mestá vôbec, navrhnuté a riadené,“ zdôrazňuje inštitút a dodáva, že kľúčovými ukazovateľmi úspechu bude inklúzia a rozmanitosť.

Znamená to snahu o prilákanie alebo udržanie talentov a vyššiu mieru tolerancie voči prisťahovalcom a menšinám v úsilí nenechať nikoho pozadu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Medzinárodný inštitút pre rozvoj manažmentu (Institute for Management Development – IMD)