Do zdravotníctva pôjdu v budúcom roku stovky miliónov eur navyše, viac prispeje štát, zamestnávatelia aj živnostníci

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, zdravotníctvo
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Rozpočet verejného zdravotného poistenia na roky 2024 až 2026 je navrhovaný tak, aby prinavrátil do sektora chýbajúcu stabilitu a zároveň nastavil pravidlá pre efektívne spravovanie zdrojov verejného zdravotného poistenia. Uvádza sa to v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý rezort financií predložil na rokovanie tripartity.

Platba za poistencov štátu

Zmenou legislatívy sa od budúceho roka na jednej strane zaviedlo pevné percento pri spôsobe výpočtu poistného plateného štátom. Uvedenou zmenou sa zabezpečilo zvýšenie zdrojov v rámci platby za poistencov štátu pre zákonom vymedzené kategórie osôb o 494 miliónov eur oproti rozpočtu na tento rok.

Celková platba za poistencov štátu tak v budúcom roku dosiahne 2,1 miliardy eur. Zároveň vláda navrhla zvýšiť sadzbu poistného na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby a samoplatiteľa o jeden percentuálny bod, čo na budúci rok zabezpečilo dodatočné príjmy od ekonomicky aktívnych osôb v sume 384 miliónov eur.

Tieto zmeny zabezpečili pre zdravotníctvo dodatočné výdavky, na základe ktorých sú finančné prostriedky v sektore na úrovni 8,9 miliardy eur, čo predstavuje rast o 807 miliónov eur oproti rozpočtu na tento rok,“ uviedlo ministerstvo financií.

Z toho výdavky na verejné zdravotné poistenie sú na budúci rok rozpočtované v sume 7,97 miliardy eur, čo predstavuje nárast voči schválenému rozpočtu na tento rok o 1,06 miliardy eur. Najväčší podiel z toho tvoria výdavky na zdravotnú starostlivosť – výdavky poistenia v sume 7,67 miliardy eur.

Povinné príspevky vybraným inštitúciám

Súčasťou výdavkov na verejné zdravotné poistenie sú aj iné výdavky, ktoré obsahujú povinné príspevky vybraným inštitúciám a tiež výdavky na prevádzku zdravotných poisťovní.

Na financovanie činnosti operačných stredísk je zabezpečená výška príspevku v sume 30,6 milióna eur, príspevok na činnosť národného centra (NCZI) v sume 33,7 milióna eur, príspevok pre Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v sume 30,6 milióna eur a pre Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve v sume 2,4 milióna eur.

Výdavky spojené s prevádzkou štátnej zdravotnej poisťovne predstavujú 111,7 milióna eur a výdavky za správu pre súkromné zdravotné poisťovne v sume 96,6 milióna eur. Výdavky rezortu zdravotníctva bez platby štátu, príspevkov, európskych prostriedkov a spolufinancovania a bez prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti sú na úrovni 219,5 milióna eur.

Z toho sú pre oblasť ďalšieho vzdelávania v rámci tzv. rezidentského programu zabezpečené finančné prostriedky na roky 2024 až 2026 v sume 8,55 milióna eur ročne.

Pre pokračujúce investičné akcie, rekonštrukcie budov a obnovy technického a prístrojového vybavenia nemocníc sa vyčlenili kapitálové výdavky na úrovni 76,5 milióna eur. Okrem vyššie uvedených výdavkov sú v rámci výdavkov kapitoly alokované aj finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti v celkovej sume 273 milióna eur.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRNCZI Národné centrum zdravotníckych informáciíÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou