Komora sestier a pôrodných asistentiek udelila Biele srdce

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Ocenenie Biele srdce
Zľava: Beáta Ružbacká - námestníčka pre ošetrovateľstvo VNsP Levoča, Miroslav Jaška riaditeľ VNsP Levoča, Anna Semanová – ocenená sestra, Slavomír Čuj – ocenená sestra, Katarína Žiltová – ocenená, Marcela Prílohová – prezidentka regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Agel

Ocenenie Biele srdce získal Slavomír Čuj z psychiatrického oddelenia a Anna Semanová z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny.

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Levoči udelila ocenenie Biele srdce. V kategórii „sestra manažér“ získal ocenenie Slavomír Čuj, ktorý pracuje na psychiatrickom oddelení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou 24 rokov.

V kategórii „sestra v praxi“ bola ocenená Anna Semanová. Ako zdravotná sestra pracuje už dvadsať rokov, posledných desať rokov na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v levočskej nemocnici. Informovala Marta Csergeová, tlačová hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú levočská nemocnica patrí. Ocenenia odovzdali v utorok počas slávnostného seminára pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.

„Anna Semanová je oddaná svojej profesii, vedomosti a zručnosti získané celoživotným vzdelávaním flexibilne a kreatívne aplikuje v praxi. Je svedomitá, zodpovedná a obetavá. Pracuje aj v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Jej doménou sú pacienti s chronickými ranami, ktorí potrebujú trpezlivé a precízne ošetrovanie,“ uviedla námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Beáta Ružbacká.

Druhý ocenený Slavomír Čuj počas svojej odbornej praxe na psychiatrickom oddelení podľa Ružbackej výrazne prispieva k vytváraniu optimálnych podmienok na poskytovanie kvalitnej, humánnej a holistickej starostlivosti o pacientov s duševným ochorením.

„Ako vedúci zamestnanec pri výkone svojho povolania kladie dôraz na to, aby bola pacientom s duševným ochorením poskytovaná komplexná starostlivosť a aby sa dodržiavali zásady ošetrovateľskej etiky. Pozornosť venuje i odbornej pripravenosti sestier, a to nielen ich teoretickým vedomostiam, ale aj praktickým zručnostiam. Vyžaduje citlivý a empatický prístup, schopnosť dostatočne sa ovládať, zachovať neutrálny postoj, neprejavovať sympatie ani antipatie a prispôsobiť ošetrovateľskú starostlivosť individualite pacienta,“ dodala.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie AGEL