Medici z košickej fakulty budú pôsobiť v prešovskej nemocnici, cieľom je skvalitniť praktickú výučbu študentov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove sa bude podieľať na výučbe študentov medicíny. Stane sa tak na základe zmluvy o zriadení špecializovaného výučbového zariadenia s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach.

Vyučovací proces sa začína v aktuálnom akademickom roku 2022/2023, a to na internej, kardiologickej, chirurgickej a urologickej klinike.

Praktická výučba budúcich lekárov

Ako v súvislosti s podpisom zmluvy uviedol riaditeľ prešovskej nemocnice Ľubomír Šarník, zriadenie kliník je odpoveďou na rastúcu potrebu praktickej výučby študentov medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ, vďaka ktorej sa môže prešovská nemocnica stať základňou pre vedu a výskum v zdravotníctve.

„Je to spolupráca, o ktorú sme sa snažili viac ako dva roky. Je to spolupráca v tom, aby medici, ktorí dnes veľakrát nemajú priestor dostať sa blízko k pacientovi, aby sa k nemu dostali,“ uviedol Šarník.

Ako dodal dekan Lekárskej fakulty UPJŠ Daniel Pella, výhľadovo počítajú so zaškoľovaním 30 až 40 medikov v rámci jedného bloku 6. ročníka všeobecného lekárstva.

„Na začiatku ten počet veľký nebude, bude to do 10 medikov. Ale akonáhle budeme mať prvé skúsenosti a odozvy, pevne verím, že sa dostaneme k tým vyšším číslam a pomôže to v prvom rade preťaženosti situácie v Košiciach,“ zdôvodnil Pella.

Kvalitné výučbové základne

Organizácia, obsah a rozsah výučby sa bude riadiť študijným programom pre príslušný študijný odbor. Na zabezpečovaní praktickej výučby študentov LF sa budú podieľať zamestnanci FNsP Prešov.

Ako pripomenul Šarník, prešovská nemocnica už spolupracuje s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, ale nie je to v oblasti výchovy medikov.

„Skúsenosti v tejto oblasti máme. Veríme, že je to prelomové obdobie prešovskej medicíny a že sa novovzniknuté kliniky stanú kvalitnými výučbovými základňami poskytujúcimi možnosť nadobudnúť hodnotné vedomosti a praktické zručnosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy. Tým prispejú k aplikácii získaných teoretických a praktických poznatkov v každodennej medicínskej praxi a stanú sa bázou vedeckého výskumu, čím sa významne skvalitní výchova mladých lekárov, ako aj úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dodal riaditeľ prešovskej nemocnice.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Daniel PellaĽubomír Šarník
Firmy a inštitúcie LF UPJŠ Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach