Ministerstvo zdravotníctva chce chrániť plodnosť zamestnancov, sú vystavovaní reprodukčne toxickým faktorom

Sestry
Foto: archívne, SITA/AP
Tento článok pre vás načítala AI.

Zamestnanci pracujúci na Slovensku by mali byť od budúceho roka chránení aj pri práci s faktormi znižujúcimi ich plodnosť. Ide o tzv. reprodukčne toxické faktory, ktoré môžu nepriaznivo vplývať na pohlavné funkcie a plodnosť dospelých mužov a žien, ako aj na vývoj potomstva.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.

Reprodukčne toxické faktory

Pracovné činnosti, pri ktorých sa zamestnanec vystavuje reprodukčne toxickým faktorom, bude posudzovať príslušný orgán verejného zdravotníctva, ktorý posudzuje a vyhodnocuje návrhy z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie.

Zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť zamestnancom zdravotný dohľad výkonom lekárskych preventívnych prehliadok v pravidelných intervaloch a zdravotný dohľad, ktorému môžu podliehať po ukončení vystaveniu sa takýmto faktorom.

Riziková práca s chemickou látkou

Ako uvádza rezort zdravotníctva, rizikovú prácu s chemickou látkou s reprodukčne toxickým účinkom anorganické olovo a jeho zlúčeniny vykonáva 267 zamestnancov, s chemickou látkou ortuť a dvojmocné anorganické zlúčeniny, u ktorého sa sprísňujú najviac prípustné expozičné limity, vykonáva jeden zamestnanec a s chemickou látkou oxid uhoľnatý vykonáva 174 zamestnancov.

Reprodukčne toxické faktory môžu byť príčinou nepriaznivých účinkov na pohlavné funkcie a plodnosť dospelých mužov a žien, na laktáciu žien, ako aj na vývoj potomstva. Podobne ako karcinogénne a mutagénne faktory patria medzi látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy z dôvodu, že môžu mať vážne a nezvratné účinky na zdravie zamestnancov.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SR