Ministerstvo chce pomôcť vyriešiť nedostatok lekárov, pre 11 špecializácií otvorí rezidentské štúdium

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Lekár
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Ministerstvo zdravotníctva otvára od 1. októbra rezidentské štúdium, ktorým chce pomôcť pri riešení nedostatku lekárov. Tento krok má pomôcť pri zabezpečení dostatočného počtu lekárov a znížení vekového priemeru v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria, ako aj v iných nedostatkových špecializačných odboroch. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva.

Rezidentské štúdium sa otvára pre 11 špecializácií. Medzi špecializačné odbory, ktoré sú zaradené do rezidentského štúdia, patrí všeobecné lekárstvo, pediatria, fyziatria, neurológia, pediatrická neurológia, pneumológia a ftizeológia, psychiatria, detská psychiatria, endokrinológia, pediatrická endokrinológia a diabetológia a reumatológia.

Stanovené sú aj limity rezidentov

Zároveň rezort na svojom webovom sídle zverejnil zoznam týchto špecializačných odborov s určením počtu lekárov, ktorí sa môžu zaradiť do rezidentského štúdia s označením samosprávneho kraja.

Od 1. októbra sa do rezidentského programu bude môcť zaradiť 150 lekárov, z toho 56 v špecializácii všeobecný lekár pre dospelých a 53 v špecializácii pediatria. Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka vzdelávacej ustanovizni. Zamestnávateľom rezidenta môže byť iba poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ktoré univerzity program ponúkajú?

Zaraďovanie lekárov do rezidentského štúdia prebieha každoročne 1. februára a 1. októbra. Do rezidentského štúdia sa možno prihlásiť na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Jesseniova lekárska fakulta MartinLF UK Lekárska fakulta Univerzity Komenského v BratislaveLF UPJŠ Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachMZ Ministerstvo zdravotníctva SRSlovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave