Nadmerné pozeranie porna môže viesť k poškodeniu mozgu, varujú vedci

Porno

Prístup k internetu a k pornografii sa v posledných desaťročiach značne zvýšil. Nadmerný konzum pornografických snímkov pritom môže mať širokospektrálne zdravotné dôsledky. Potvrdila to aj štúdia z roku 2014, podľa ktorej môže mať nadmerné pozeranie porna negatívny vplyv na mozog. 

Výskumníci na univerzite v meste Cambridge publikovali štúdiu v časopise „PLOS ONE“, ktorá skúmala účinky nadmernej konzumácie pornografie na mozog. U mužov, ktorí často sledovali pornografiu, podľa výsledkov štúdie nastali zmeny v mozgu podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri iných formách závislosti. 

Výskumníci použili prístroj MRI na skenovanie mozgov devätnástich mužov vo veku od 19 rokov do 34 rokov, ktorým diagnostikovali závislosť na porne. Porovnali ich s mozgami mužov, ktorí žiadnu závislosť na porne neprejavovali. Výsledky štúdie odhalili u závislých mužov menšiu objemovú hmotnosť mozgu a taktiež menšiu aktivitu v niektorých častiach mozgu. 

Ďalšie štúdie tiež uvádzajú, že ľudia, ktorí sú závislí od porna, majú viac problémov s koncentráciou a pamäťou a takáto ich závislosť môže viesť k zmene vnímania sexuálnych vzťahov.

Ženy môžu v prieskumoch klamať

Pozeranie pornografie je podľa štatistík bežnejšie u mužov ako u žien. Výskum z roku 2017 zverejnený v časopise „Archives of Sexual Behavior“ ukázal, že približne 73 % mužov a 27 % žien pozerá porno.

Tieto štatistiky však môžu byť ovplyvnené rôznymi faktormi, ako je napríklad spoločenská stigma spojená s pozeraním pornografie u žien.  Výsledky výskumu môžu byť skreslené aj tým, že niektoré ženy môžu byť menej ochotné priznať, že sledujú pornografiu. 

Pozeranie porna môže zmeniť spôsob, akým vnímame sex a vzťahy

Dôvodov, prečo sa jednotlivci rozhodnú pozerať porno, je mnoho. Najčastejším dôvodom je zvýšenie sexuálnej vzrušivosti a libida. Avšak, táto na pohľad nevinná zábavka má za následok mnoho negatívnych dôsledkov.

Časté pozeranie pornografie môže zmeniť spôsob, akým vnímame sex a vzťahy. Môže vytvoriť nerealistické očakávania o sexe a partneroch.

Pozeranie pornografie taktiež môže spôsobiť uvoľňovanie dopamínu, neurotransmitera spojeného s potešením a odmeňovaním, čo môže viesť k pocitu eufórie. Toto môže viesť k závislosti, keď mozog začne asociovať pornografiu s týmto pocitom potešenia.  Závislosť od pornografie môže viesť k problémom vo vzťahoch, ako je strata dôvery, narušenie intimity a sexuálna nespokojnosť. 

Porno ako ľahšia cesta k depresívnym poruchám 

Pomerne nová štúdia z roku 2020 s názvom „Pornography use and depressive symptoms: Examining the role of moral incongruence” sa zaoberala tým, ako môže mať pozeranie porna dopad na psychiku jednotlivca a ako do toho vstupuje morálna nezhoda, teda rozpor medzi individuálnymi morálnymi hodnotami a správaním.

Výsledky štúdie poukázali na to, že morálna nezhoda môže zohrávať významnú úlohu v súvislosti medzi sledovaním pornografie a depresívnymi symptómami. Ľudia, ktorí pozerali veľa porna a cítili morálnu nezhodu vo vzťahu k tejto činnosti, hlásili vyššie úrovne depresie a úzkosti.

Prelomové zistenia v štúdiách o závislosti na porne často poukazujú na to, že závislosť od pornografie môže mať podobné mechanizmy ako iné formy závislosti, ako sú drogy a alkohol.

Štúdia z roku 2015 zverejnená v časopise Behavioural Sciences ukázala, že existuje silná súvislosť medzi závislosťou od pornografie, sociálnou úzkosťou, depresiou a poruchami pozornosti. Každý človek je však iný a tieto účinky sa nemusia prejaviť u každého. Ak má niekto pocit, že jeho pornografický konzum je problémový, mal by sa obrátiť na odborníka na duševné zdravie.

Závislosť na porne sa môže prejavovať stratou sebakontroly

Závislosť na pornografii sa prejavuje mnohými spôsobmi, podobne ako iné formy závislosti. Niektoré príznaky môžu zahŕňať stratu kontroly, keď osoba nemôže kontrolovať alebo obmedziť svoje sledovanie pornografie.

Takisto prežívanie silného nutkania sledovania porna môže byť varovným signálom, že niečo nie je v poriadku. Ak vám však sledovanie pornografie negatívne ovplyvňuje vzťahy alebo dokonca prácu či štúdium, treba zbystriť pozornosť. 

Nebezpečnejšie formy závislosti na porne sa môžu prejavovať tým, že jednotlivec potrebuje sledovať viac a viac pornografie alebo intenzívnejšie formy pornografie, aby dosiahol rovnakú úroveň uspokojenia.

Ak sa jednotlivec rozhodne prestať sledovať porno, môže zažívať nepohodlie, úzkosť alebo iné nepriaznivé reakcie – teda formu abstinenčných príznakov. Vtedy je vhodný čas vyhľadať odbornú pomoc u odborníka na duševné zdravie alebo sexuológa.

Názory odborníkov na závislosť od sexu a pornografie sa líšia. Či sa závislosť na pornografii považuje za chorobu, závisí od toho, koho sa spýtate. Niektorí odborníci na duševné zdravie považujú závislosť na pornografii za skutočnú chorobu alebo poruchu, zatiaľ čo iní tvrdia, že neexistuje dostatočný vedecký dôkaz na podporu tohto názoru.

Medzinárodná klasifikácia chorôb Medzinárodnej zdravotníckej organizácie (WHO) uvádza stav nazývaný „poruchy sexuálnej preferencie“, ktoré môžu zahŕňať závislosť na pornografii. Avšak, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch) nedefinuje závislosť na pornografii ako špecifickú diagnózu.

Dá sa závislosť liečiť?

Hoci sa závislosť od pornografie dá liečiť, zotavenie môže byť dlhodobý proces, ktorý vyžaduje trpezlivosť a odhodlanie. Ak sa už niekto rozhodne svoju závislosť riešiť, mal by ju v prvom kroku riešiť s odborníkom. Výber správnej liečby závisí od individuálnych potrieb a okolností jednotlivca.

Najčastejšou formou je kognitívno-behaviorálna terapia (CBT). Táto terapia je jednou z najčastejšie používaných foriem terapie pre ľudí so závislosťou, vrátane závislosti od pornografie.

CBT sa zameriava na identifikáciu a zmenu nezdravých vzorcov myslenia a správania sa. Ďalšou možnosťou je skupinová podpora. Skupiny pre vzájomnú podporu môžu poskytnúť ľuďom so závislosťou priestor, kde môžu zdieľať svoje skúsenosti a učiť sa od iných, ktorí prechádzajú rovnakými výzvami.

Rovnako dôležité je aj vzdelávanie sa v oblasti pornografie a jej účinkoch na mozog. To môže pomôcť ľuďom porozumieť, prečo sa stali závislými a ako môžu zmeniť svoje správanie. V neposlednom rade treba popremýšľať aj nad svojou sebakontrolou a sebaúctou.  Naučiť sa, ako kontrolovať svoje impulzy a posilniť sebaúctu môže byť užitočné pre ľudí, ktorí sa snažia bojovať so svojou závislosťou.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie WHO Svetová zdravotnícka organizácia