O dotáciu na stabilizačný príspevok pre zamestnancov môžu zariadenia sociálnych služieb žiadať do konca januára

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
opatrovateľka
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

O dotáciu na stabilizačný príspevok pre zamestnancov môžu zariadenia sociálnych služieb a centrá pre deti a rodiny žiadať ministerstvo práce a sociálnych vecí do konca januára tohto roka.

Ide o príspevok pre vybraných zamestnancov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou, ako aj pre terénnych opatrovateľov. Ich zotrvanie v sociálnych službách ministerstvo práce podporí sumou 60 miliónov eur. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Záväzky zamestnanca, ktorý o príspevok požiada

Podmienkou poskytnutia dotácie je uzatvorenie písomnej dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku medzi zamestnávateľom a zamestnancom do 20. januára tohto roka. Jej obsahom je záväzok zamestnanca zotrvať a vykonávať pracovnú činnosť u zamestnávateľa najmenej tri roky.

O dotáciu žiada zamestnávateľ, resp. zakladateľ alebo zriaďovateľ zariadenia. Maximálna výška stabilizačného príspevku je od 2 000 do 4 000 eur, pričom zohľadňuje aktuálnu diferenciáciu odmeňovania a rovnako tak rozsah pracovného úväzku. Príspevok bude oslobodený od sociálnych a zdravotných odvodov, podlieha však spolu s inými príjmami dani z príjmov.

Jednorazové vyplatenie dotácie

Nárok na poskytnutie stabilizačného príspevku má viac ako 26-tisíc zamestnancov v sociálnych službách, v centrách pre deti a rodiny aj domácej opatrovateľskej služby. Každý zamestnanec v sociálnych službách, ktorému možno dotáciu poskytnúť, musí byť v evidencii zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v Informačnom systéme sociálnych služieb Ministerstva práca, sociálnych vecí a rodiny SR.

Jednorazové vyplatenie finančných prostriedkov má za cieľ podporiť stabilizáciu zamestnancov v nedostatkových profesiách vo vybraných zariadeniach a v opatrovateľskej službe.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR