OĽaNO dáva podnet na NKÚ pre hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Obalky.jpg
Foto: Pixabay.com

AKTUALIZOVANÉ – Problémovým je podľa tieňového ministra zdravotníctva Mareka Krajčího okrem iného aj zriadenie centrálnej poštovej adresy od 3. júla minulého roka.

Hnutie OĽaNO dáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR pre hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Informoval o tom na tlačovej konferencii poslanec hnutia a tieňový minister zdravotníctva Marek Krajčí.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa vlani hospodárila so ziskom 35 miliónov eur. Tento pozitívny hospodársky výsledok bol však dosiahnutý najmä rekordným hospodárskym rastom, a teda aj rekordnými príjmami od ekonomicky aktívnych poistencov, ako aj dofinancovaním štátu ku koncu roka sumou 100 miliónov eur z navýšenia platieb za poistencov štátu,“ povedal.

Podľa Krajčího sa podarilo zatiaľ len to, že minulý rok sa VšZP nezadlžila. Stále má však 229 miliónov eur stratu z minulých účtovných období.

Problém s poštovou adresou

Problémovým je podľa Krajčího aj zriadenie centrálnej poštovej adresy od 3. júla minulého roka.

„Centrálna poštová adresa postupne nabiehala s pobočkami poisťovne tak, aby všetky listové zásielky boli centrálne spracovávané na jednom mieste. Dovtedy klient prišiel na pobočku VšZP, tá jeho materiál spracovala, preskenovala, dala do systému. Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa minulý rok v júli mali byť všetky listové zásielky preposielané do Bratislavy. To, čo sa dovtedy triedilo a skenovalo priamo na pobočkách zamestnancami VšZP, museli teraz triediť externí zamestnanci, cez externú firmu,“ povedal Krajčí.

Ako priblížil, ide o spoločnosť Dokument Logistik, s.r.o., ktorá sídli v Bratislave na Šajbách. Zo spomínanej spoločnosti sa potom pošta mala posielať naspäť do centrálneho poštového miesta.

Krajčí sa pýta, prečo sa používa takýto zložitý systém. „Prečo to, čo iné poisťovne robia na svojich pobočkách svojimi vlastnými zamestnancami, musí Všeobecná zdravotná poisťovňa robiť cez externú spoločnosť. A tým pádom aj všetky naše dokumenty dáva do rúk externej spoločnosti,“ poznamenal.

Ešte od minulého vedenia

Spresnil, že takéto spracovanie pošty sa začalo robiť na základe zmluvy, ktorú podpísal ešte bývalý generálny riaditeľ Marcel Forai 14. októbra 2014.

„Táto zmluva je na služby spojené so správou centralizovanej poštovej adresy a je na sumu viac ako 9,5 mil. eur s DPH,“ priblížil Krajčí. Dodal tiež, že v zdravotnej poisťovni Dôvera robia elektronizáciu zamestnanci poisťovne, pričom ročné náklady predstavujú 200 tis. až 300 tis. eur.

Poslanec tiež upozornil, že VšZP mohla vypovedať takúto zmluvu.

„Výpovedná lehota tejto zmluvy bola 12 mesiacov, teda už dávno mohla byť vypovedaná a nemusela platiť. Čo je však oveľa podstatnejšie, že podľa zmluvy objem činnosti nie je záväzný, a teda pokiaľ by sa Všeobecná zdravotná poisťovňa rozhodla si naďalej skenovať dokumenty sama a prestať využívať služby tohto dodávateľa, všetko by bolo v poriadku,“ podotkol.

Zobrali 5 miliónov za nič

Krajčí upozornil aj na plnenie danej zmluvy.

„Prirodzene sme očakávali, že fakturácie za skenovanie pošty zo spoločnosti Dokument Logistik začali po júli minulého roka. Mýlili sme sa, fakturácie sa diali, samozrejme, od konca roku 2014, teda krátko po tom, ako bola zmluva podpísaná. Pravidelne v mesačných intervaloch. Pritom je evidentné, že zamestnanci pobočiek prestávali preberať poštu a skenovať ju až minulý rok. Za obdobie od konca roku 2014 do reálneho spustenia centrálnej poštovej adresy v júli 2017 si Dokument Logistik vyfakturovala sumy v celkovej hodnote viac ako päť miliónov eur,“ informoval Krajčí.

Pýta sa preto šéfa poisťovne, za aké služby VšZP platila spomínanej spoločnosti. Podľa informácií hnutia by sa VšZP mala vrátiť k pôvodnému systému.

VšZP Krajčího tvrdenia odmieta

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa dôrazne ohradzuje proti klamlivým obvineniam zo strany OĽaNO a M. Krajčího.

VsZP
VšZP | Foto: vZdravotnictve.sk

„Odmietame všetky zavádzajúce informácie, ktoré boli dnes v tejto súvislosti medializované a všetky snahy o spochybnenie procesov spojených s modernizáciou poisťovne. VšZP ich vníma ako politikárčenie a súčasť straníckej predvolebnej kampane, ktorej odmieta byť súčasťou. Zmluvu na digitalizáciu dokumentov so spoločnosťou Dokument Logistik riešili médiá už v roku 2017 a poisťovňa sa k nej verejne vyjadrovala, nejde teda o žiadne nové informácie či odhalenia,“ uviedla v reakcii hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.

VšZP je pripravená poskytnúť NKÚ pri prípadnej kontrole plnú súčinnosť.

Nejde len o prijatú poštu

Pripomenula, že VšZP je jednou z prvých veľkých štátnych inštitúcií na Slovensku, ktorá komplexne digitalizuje registratúrne záznamy, teda všetky dokumenty, s ktorými poisťovňa pracuje.

Podľa hovorkyne ide o agendu rozsahom neporovnateľnú s agendou ostatných zdravotných poisťovní.

„Verejné obstarávanie na komplexnú digitalizáciu dokumentov bolo realizované v roku 2014 plne v súlade so zákonom, víťazom sa stala spoločnosť Dokument Logistik s najnižšou cenovou ponukou. Komplexná digitalizácia sa totiž týka nielen doručenej pošty, ktorá predstavuje necelú desatinu skenovaných dokumentov. Digitalizované sú zároveň všetky dokumenty, registratúrne záznamy súvisiace s činnosťou poisťovne s 3,2 milióna poistencami a zároveň aj historické dokumenty až do obdobia 25 rokov dozadu,“ objasnila Vasilenková.

Podľa zákona je VšZP povinná napríklad archivovať prihlášky poistencov až 15 rokov po ich smrti, prípadne po ich odchode do krajiny mimo EÚ.

Milióny dokumentov

Digitalizované dokumenty sú uložené na troch miestach na Slovensku, v Bratislave, Prievidzi a Prešove tak, aby zaberali čo najmenej miesta v regáloch.

„Denne dodávateľ pre VšZP zdigitalizuje viac ako 20-tisíc dokumentov. Od začiatku projektu 30. januára 2015 ide o takmer 24-miliónov dokumentov. Spoločnosť Dokument Logistik, s.r.o. sa uzatvorením zmluvy s VšZP zaviazala k zachovávaniu mlčanlivosti. To znamená, že Dokument Logistik, ako aj osoby, ktoré sú jej zástupcami resp. zamestnancami, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách týkajúcich sa výkonu činnosti alebo v súvislosti s výkonom činnosti pre VšZP,“ priblížila Vasilenková.

Pri niekoľkomiliónovom poistnom kmeni a denne spracovaných 20-tisíc dokumentoch považuje VšZP cenu za služby externej vysúťaženej spoločnosti za adekvátnu.

„Na počet prihlásených uchádzačov VšZP nemá žiadny vplyv. Víťazný uchádzač ponúkol najnižšiu cenu a splnil všetky požadované kritériá. V rámci zmluvne dohodnutej ceny je dodávateľ povinný zabezpečiť aj špeciálne prevozy dokumentov, ochranu priestorov, v cene sú aj dve stovky prístupových licencií pre pracovníkov VšZP, či práva na užívanie elektronického registratúrneho denníka,“ informovala hovorkyňa.

Externý dodávateľ je výhodnejší

Digitalizácia takéhoto množstva dokumentov externým dodávateľom je podľa VšZP finančne výhodnejšia.

„Navyše, počas čerpania tohto štvorročného kontraktu na celkovo 8-miliónov eur sa uskutočnila ďalšia optimalizácia procesov súvisiacich s obehom dokumentácie, čo prinieslo a prinesie úsporu v porovnaní s plánovanými celkovými nákladmi. Aj na základe doterajšieho čerpania rámcovej zmluvy možno povedať, že reálne uhradená suma bude nižšia oproti predpokladanej vysúťaženej rámcovej sume 7 955 863,55 eur bez DPH. Zmluva je platná do októbra 2018,“ doplnila.

Podľa informácií, ktoré poskytla zdravotná poisťovňa, spomínanej firme v roku 2014 uhradila 161 029 eur bez DPH, v roku 2015 to bolo 1,147 mil. eur bez DPH, v roku 2016 zaplatila 1,915 mil. eur bez DPH, v roku 2017 to bolo 1,487 mil. eur bez DPH a od januára do marca 2018 to bolo 386 049 eur bez DPH. Celkovo uhradila sumu 5 096 857 eur bez DPH.

Vypovedať zmluvu nie je dôvod

V zmluve so spoločnosťou Dokument Logistik, s.r.o. sú dohodnuté prípady, v ktorých môžu zmluvné strany od spolupráce odstúpiť. Zatiaľ sa nevyskytli a nepotvrdili také dôvody, pre ktoré by bolo vhodné od čerpania služieb zo strany VšZP upustiť.

„Interné previerky zmluvnej spolupráce s dodávateľom Dokument Logistik, s.r.o. sa uskutočnili niekoľkokrát, každé vedenie po komunikácii so zodpovednými zamestnancami považovalo za prínosné v spolupráci a čerpaní služieb pokračovať. Aj po ukončení platnosti tejto zmluvy VšZP počíta s novým verejným obstarávaním, pretože v digitalizácii bude prirodzene pokračovať,“ uzavrela Vasilenková.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie OĽaNO Obyčajní ľudia a nezávislé osobnostiVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa