Sestry a asistenti politikom neveria

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Sestry
Foto: Thinkstock

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) spolu so Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov (SKMTP) vytvorili „tandem“. Ako sa uvádza v ich spoločnom vyhlásení, neveria v úprimný úmysel politikov riešiť ich problémy.

Premenovanie zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru a návrh na rozšírenie neexistujúceho študijného programu „praktická sestra“ bez diskusie so zainteresovanými, ktorých sa to týka, pokladajú za prejav arogancie moci a vrchol politickej absurdity.

Prezidentka komory sestier Iveta Lazorová vyzvala poslancov, aby riešili skutočné dôvody nedostatku zdravotníckych pracovníkov na Slovensku.

„A to na základe analýz a nie na základe populistických rozhodnutí a neoverených projektov, ktoré budú mať negatívne dopady na zdravie a bezpečnosť pacienta. Nezatraktívnia povolanie sestra, zdravotnícky asistent a ani praktická sestra, pričom potencujú ešte väčší chaos a napätie medzi zdravotníckymi pracovníkmi,“ doplnila.

V Česku to nevyšlo

Projekt „praktická sestra“ v Českej republike, z ktorej si slovenskí politici zobrali príklad, doposiaľ nepriniesol želaný výsledok, uviedol viceprezident SKMTP Patrik Moškurjak.

Na základe diskusie so zdravotníckymi asistentmi SKMTP zistila, že nie každý zdravotnícky asistent si trúfa prevziať na seba zodpovednosť za kompetencie ktoré im boli vyhláškou ministerstva zdravotníctva pridané.

„Musím upozorniť na to, že v Českej republike pred prijatím zmeny systému vzdelávania predbiehala široká diskusia, čo sa však na Slovensku neudialo – odborníci v ošetrovateľstve nemali možnosť sa vyjadriť, resp. ich názory boli ignorované,“ dodal Moškurjak.

Nedovolili im vystúpiť na výbore

Člen Rady SK SaPA Milan Laurinc na základe osobnej účasti na verejnom zasadnutí zdravotníckeho výboru NR SR potvrdzuje, že politici diskutovali o návrhu Asociácie stredných zdravotníckych škôl na zaradenie nového študijného odboru „praktická sestra“ do sústavy odborov pre stredné zdravotnícke školy.

„Ešte som sa nestretol s tým, že by zákonodarcovia, ktorí sú zodpovední za tvorbu vyšších právnych noriem (zákonov) venovali toľkú pozornosť štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorý je v gescii Ministerstva zdravotníctva SR,“ upozornil Laurinc.

Keďže prevažnú časť výboru tvoria lekári, z ktorých niektorí sú aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, je podľa neho otázne, či im ide naozaj o riešenie problému s nedostatkom sestier a zdravotníckych asistentov, alebo len o naplnenie objednávky záujmových skupín.

„Ignorujú odporúčania Európskej federácie sestier zastrešujúcej odborníkov v ošetrovateľstve v európskom regióne, ktorá odporúča štvorstupňové ošetrovateľstvo: zdravotnícky asistent – registrovaná sestra – sestra špecialistka – sestra s pokročilou praxou,“ dodal Laurinc.

Obávajú sa zhoršenia vzťahov

SKMT veľmi citlivo vníma aj to, že na základe prijatej zmeny zákona, ktorý premenoval zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru, došlo k narušeniu systému poskytovania zdravotnej starostlivosti v súvislosti s činnosťou ošetrovateľských tímov.

„Následne môže dôjsť k zbytočnému napätiu a zhoršeniu medziľudských vzťahov medzi jednotlivými zdravotníckymi pracovníkmi,“ zdôraznila prezidentka SKMTP Jana Strapková.

SKSaPA a SKMTP nesúhlasia:

  • s hrubým neodborným zásahom do odboru Ošetrovateľstvo,
  • s návrhom na zaradenie nového študijného programu „praktická sestra“ do sústavy odborov pre Stredné zdravotnícke školy
  • s rozširovaním kompetencií „praktickej sestry“ ktoré sú rozsiahle a v rozpore so smernicou č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií,
  • so zaradením „praktickej sestry“ do minimálneho personálneho normatívu spolu s registrovanou sestrou.
Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Patrik Moškurjak
Firmy a inštitúcie SKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek