Služba Online tlmočník pomohla tento rok desiatkam sluchovo znevýhodneným klientom VšZP

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Young man with hearing problems or hearing loss. Hearing test concept.
Foto: Getty Images

Najväčšej zdravotnej poisťovni záleží na poskytovaní kvalitného servisu pre všetkých jej poistencov. Svoje záležitosti preto od júna 2022 vybavujú rýchlejšie a jednoduchšie aj klienti so sluchovým znevýhodnením. Službu Online tlmočník využívajú poistenci po celom Slovensku. 

Bezplatná služba Online tlmočník ponúka preklad hovoreného slova do posunkového jazyka, ktorú preferujú nepočujúci. Klienti s poruchou sluchu si zase môžu v novej službe zvoliť doslovný prepis hovorenej reči, ktorý je úplný, nejde len o skrátenú informáciu. Oba typy prekladov sa pritom dejú v reálnom čase a tlmočník, či prepisovateľ je pre klienta k dispozícii počas celej návštevy v pobočke VšZP. „Tento rok túto službu využili desiatky klientov, a to po celom Slovensku,“ spresnila hovorkyňa VšZP Alena Krčová. Po Online tlmočníkovi najčastejšie siahli poistenci v pobočkách vo Zvolene a v Humennom.

S tlmočníkom a prepisovateľom sa klient spojí jednoducho, online, buď prostredníctvom tabletu, alebo môže využiť QR kódy na plagátoch, ktoré na službu v pobočke upozorňujú. Kódy ich nasmerujú na aplikáciu, prostredníctvom ktorej sa spoja s prekladateľom. Ten preloží rozhovor medzi klientom a klientskym pracovníkom v posunkovej reči alebo v titulkoch. „Tlmočníci sú k dispozícii každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 hodiny,“ pripomenula A. Krčová.

Na Slovensku má určitú poruchu sluchu asi 250 000 ľudí. K nepočujúcim alebo k nedoslýchavým sa zaraďuje 105 000 z nich a z toho viac ako 39-tisíc sú poistenci VšZP.  Vďaka novej službe Online tlmočník môžu viesť na pobočkách VšZP plnohodnotný rozhovor, pýtať sa, bezprostredne reagovať na získané informácie a plne sa sústrediť na tému rozhovoru. Zamestnanci VšZP sú zároveň schopní efektívnejšie a rýchlejšie vybaviť ich potreby. „VšZP sa aj takto snaží byť ku každému svojmu klientovi blízko a podáva pomocnú ruku aj tejto skupine ľudí so zdravotným znevýhodnením,“ dodáva A. Krčová.

Odbornú pomoc pre klientov so sluchovým znevýhodnením online zabezpečujú pracovníci z občianskeho združenia Centrum bezbariérovej komunikácie a česká spoločnosť Transkript online.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie VšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa