Z poistenia uhrádzané návštevy pôrodnej asistentky sú pozitívnym krokom, tvrdia sestry a žiadajú aj ďalšie zmeny

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Pôrodná asistetnka

Novela zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá zabezpečí ženám zo zdravotného poistenia uhrádzané návštevy pôrodnej asistentky pred pôrodom a po ňom, je pozitívnou zmenou. Pri príležitosti Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek to v tlačovej správe uviedla Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA).

Komora si však nemyslí, že dve návštevy v predpôrodnom a dve návštevy v popôrodnom období sú dostačujúce. „Tento krok považujeme iba za začiatok potrebných zmien, ktoré si prax vyžaduje,“ tvrdí.

Starostlivosť o nízkorizikovú tehotnú ženu, starostlivosť o ženu po fyziologickom pôrode a starostlivosť o zdravého novorodenca práve pôrodnou asistentkou sa podľa komory javí veľmi potrebnou a ženami vyhľadávanou.

Za dôležité považujeme aj stanovenie štandardizovaných postupov pre pôrodnú asistenciu pri práci so ženami, kde presne popíšeme podmienky, obsah aj rozsah návštev tak, aby boli chránené ženy, ale aj pôrodné asistentky,“ uviedla SK SaPA.

Tento štandard by mal byť podľa komory aj dôležitou súčasťou v rámci dojednávania praktických podmienok pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami, pre úhradu výkonov pôrodných asistentiek.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek