Dinopark Tatry vybudovali bez potrebných povolení, dinosaury i stany mali podľa inšpekcie dávno odstrániť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Dinopark Tatry
Dinosaury aj ďalšie zariadenia mali podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia z areálu zmiznúť do konca roka 2020. Foto: www.facebook.com

Zábavná atrakcia Dinopark Tatry bola vybudovaná a prevádzkovaná bez súhlasu príslušného stavebného úradu a orgánu ochrany prírody. Vyplýva to z výsledkov kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) z augusta minulého roka, ktoré agentúre SITA poskytla jej hovorkyňa Tamara Lesná.

Podľa inšpekcie spoločnosť oplotila pozemok a umiestnila tam prenosné zariadenia, ako napríklad makety dinosaura, nafukovacie atrakcie, stánok s občerstvením či kontajnerovú predajňu v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny.

Do konca roka 2020 preto nariadila spoločnosti Tatryparks, s.r.o., ktorá park prevádzkuje, odstrániť celé zariadenie. Spoločnosť tak urobiť nechce, tvrdí, že pre svoju prevádzku a fungovanie má všetky povolenia. Inšpekcia pokutu v tomto prípade neuložila, keďže právny zástupca spoločnosti podal protest na Krajskú prokuratúru Košice. Tá v súčasnosti štátny dozor SIŽP preveruje.

Zariadenia neodstránili, správu nedoručili

Dinopark sa nachádza v katastrálnom území obce Veľký Slavkov, na ploche bývalého parkoviska v ochrannom pásme Tatranského národného parku s druhým stupňom ochrany. Prešetriť jeho výstavbu a prevádzku požiadala inšpekciu Správa Tatranského národného parku.

Podľa inšpekcie spoločnosti v čase kontroly chýbalo potrebné súhlasné stanovisko k oploteniu pozemku a umiestneniu prenosných zariadení od orgánu ochrany prírody, teda Okresného úradu v Poprade.

„SIŽP v rámci štátneho dozoru zistila, že v oplotenom areáli Dinoparku na všetky objekty pevne spojené so zemou a na stavebné činnosti realizované za účelom jeho výstavby, nebolo vydané žiadne povolenie príslušného stavebného úradu obce Veľký Slavkov,“ uviedla ďalej vo vyjadrení inšpekcia.

V októbri minulého roka preto prevádzkovateľovi uložila nápravné opatrenie, do konca roka 2020 mal odstrániť celé zariadenie. „O vykonaných opatreniach bola Tatryparks, s.r.o., povinná predložiť SIŽP písomnú správu do 7. januára 2021, čo nesplnila,“ tvrdí SIŽP.

Rozhodnutie bez odborného stanoviska

Dinopark Tatry nesúhlasí s opatrením odstrániť prenosné zariadenia, ktoré mu uložil Inšpektorát životného prostredia Košice, považuje ho za predčasné a neúčelné. Spoločnosť, ktorá zábavný park prevádzkuje, tvrdí, že nejde o stavbu v zmysle stavebného zákona a zariadenie technicky a funkčne prirovnáva k postaveným cirkusom. Jej právny zástupca Peter Homola poukázal aj na dočasnú prevádzku atrakcie, ktorá je plánovaná do konca leta 2026.

Okresný úrad v Poprade vydal súhlas na oplotenie pozemku a umiestnenie prenosných zariadení vo februári tohto roka. Ako podmienku stanovil zosúladenie činnosti s platným územným plánom obce Veľký Slavkov. „Rozhodnutie bolo vydané dodatočne, bez odborného stanoviska príslušnej odbornej organizácie ochrany prírody a krajiny – Správy TANAP – v čase, keď podľa uloženého opatrenia SIŽP malo byť zariadenie odstránené,“ upozornila inšpekcia.

Vedúci Odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Poprade Jozef Slovík v stredu 10. februára pre agentúru SITA uviedol, že o výsledku konania inšpekcie informovaní neboli, ale len o tom, že inšpekcia koná vo veci porušenia zákona.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SIŽP Slovenská inšpekcia životného prostredia