Do zákona o dani z príjmov by sa malo zaviesť pravidlo o obmedzení zahrnutia úrokov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Euro, peniaze
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Do zákona o dani z príjmov by sa malo zaviesť pravidlo o obmedzení zahrnutia úrokov. Ide o pravidlo, ktoré upravuje výšku daňovo uznaných čistých úrokových nákladov, teda úrokových nákladov prevyšujúcich úrokové príjmy.

Pravidlo pre všetkých daňovníkov právnických osôb

Uvádza sa to v predbežnej informácii k pripravovanej novele zákona o dani z príjmov, ktorú ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania. Samotný návrh novely zákona by mal rezort financií predložiť na pripomienkovanie v máji tohto roka.

Pravidlo sa podľa ministerstva uplatní u všetkých daňovníkov právnických osôb, nielen u tých daňovníkov, ktorí sú závislými osobami. Základňou pre obmedzenie výšky prevyšujúcich úrokových nákladov je základ dane zvýšený o daňové odpisy a presahujúce daňové náklady na prijaté úvery a pôžičky. Legislatívnym návrhom sa má do nášho právneho poriadku prevziať eurosmernica o pravidlách proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu Európskej únie.

Limitované sú hrubé úrokové náklady

Zákon o dani z príjmov v súčasnosti limituje úrokové náklady pravidlami nízkej kapitalizácie. Limitované sú hrubé úrokové náklady a s nimi súvisiace výdavky u právnickej osoby, ktoré vznikajú z prijatých úverov a pôžičiek od závislých osôb. Základňou pre výpočet limitovaných úrokových nákladov je účtovný výsledok hospodárenia zvýšený o účtovné odpisy a účtovné úrokové náklady.

Daňovým výdavkom sú iba tie úrokové náklady, ktoré sú vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ktoré nepresiahnu 25 % zo sumy základne pre výpočet limitovaných úrokových nákladov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SR