DPOH rozširuje svoj tvorivý tím o nových členov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto dpoh.jpg
Foto: Archív BKIS 

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ktoré aktuálne spravuje Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, rozširuje divadelný tím o nových členov aj tvorivé sily s cieľom otvoriť divadlo viac verejnosti, rôznorodým projektom a novým kreatívnym prístupom.

BKIS spravuje Divadlo P. O. Hviezdoslava nasledujúce dva roky na základe rozhodnutia Hlavného mesta Bratislavy z júna 2020. Toto obdobie je vnímané ako „tranzitné“ a  cieľom  je vyskúšať a otestovať nové prístupy aj formáty, ktoré by pomohli divadlo čo najviac otvoriť rôznorodým projektom, a tak ho maximálne sprístupniť verejnosti. Pri nastavovaní tohto nového profilu divadla a v snahe vytvoriť v DPOH živú platformu pre súčasné umelecké projekty, sa BKIS rozhodlo rozšíriť aj tvorivý tím, ktorý sa na chode divadla podieľa. Vyhlásili sme hneď niekoľko výberových konaní, ktorými chceme divadlo otvoriť kreatívnym a moderným prístupom, dať priestor aktívnym a skúseným odborníkom a s nimi vytvoriť inovatívnu dramaturgiu reflektujúcu potreby súčasnej kultúrnej obce.

Nové posily v tíme DPOH

Od januára 2021 bude mať DPOH novú Vedúcu oddelenia divadelného manažmentu. Vo výberovom konaní uspela slovenská televízna scenáristka a divadelná režisérka – Valéria Schulczová. Spoluautorka divadelných hier Leni, Doktor Macbeth a Rodáci, bude pracovať na vytvorení stratégie a rozvoja divadla v najbližšom období, bude prinášať inovácie  a nadväzovať na aktuálne trendy, prepájať divadlo s  kultúrnymi aktérmi doma i v zahraničí a profilovať ho so zreteľom na presah medzi kultúrnym a vzdelávacím rozmerom divadla.

Tvorivý tím divadla už významne posilnila aj Ivica Horáková, ktorá sa venuje tvorbe podporných a sprievodných podujatí v DPOH s cieľom zviditeľňovať divadlo, upevňovať a rozširovať jeho divácku základňu a pretvárať divadlo na inštitúciu smerujúcu k udržateľnosti a otvorenosti. Ivica pracovala v bratislavskom kultúrnom priestore design factory a spolupracovala na tvorbe a produkcii mnohých kultúrnych podujatí a festivalov.

Snahou je priniesť do divadla žánrovo pestré formáty vo vysokej kvalite, pracovať s priestorom divadla komplexnejšie, využívať všetky jeho unikátnosti, ako je napr. CO kryt (kryt civilnej ochrany), či strecha budovy divadla a podporiť nekomerčné prenájmy tak, aby tvorili stálu súčasť celkovej dramaturgie divadla. Ambíciou sprievodných podujatí v DPOH je komunikovať program divadla novými spôsobmi, prepájať divadlo s pulzom života mesta a spoločnosti.

DPOH v správe BKIS 

Od roku 2010 je na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Bratislavy budova Divadla Pavla Országha Hviezdoslava v prenájme Bratislavského kultúrneho a informačného strediska a divadlo sa stalo aj súčasťou zriaďovacej listiny BKIS. Predĺženie nájmu organizácii schválilo mestské zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí.

Budúcnosť DPOH

Vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy sa v programovom vyhlásení na roku 2019 – 2022 zaviazali, že Bratislava vytvorí koncepciu fungovania mestskej divadelnej scény a zabezpečí zdroje pre jej rozvoj.

Mesto Bratislava si stanovilo najneskorší termín plnohodnotného rozbehnutia výsledného modelu na sezónu 2022/2023. Do tohto obdobia budú priestory DPOH naďalej prevádzkované BKIS. Cieľom bude výber variantu budúceho fungovania, ktorý bude realizovateľný z pozície zriaďovateľa, a ktorý bude primerane reagovať na existujúce potreby v tomto segmente. Proces bude prebiehať v gescii oddelenia kultúry magistrátu mesta Bratislava v spolupráci s BKIS.

Informačný servis

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať