Dreviny v ochrannom pásme sme nevyrúbali, bráni sa investor hotela vo Vysokých Tatrách

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
ťažba dreva
Foto: ilustračné, SITA/AP

Investor, ktorý pri Novom Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách buduje apartmánový hotel, dreviny v ochrannom pásme lesa nevyrúbal. Dištancuje sa tiež od tvrdení, že by nezachoval 20-metrový pás od brehovej čiary jazera. Uviedol to vo vyjadrení pre agentúru SITA. Na výrub upozornila Správa Tatranského národného parku.

Uviedla, že vo svojom stanovisku pred vydaním stavebného povolenia požadovala rešpektovať ochranné pásmo, táto požiadavka sa však nepremietla do vyjadrenia Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Poprade. Stavebný úrad v Štrbe vydal následne v júli 2019 stavebné povolenie. Správa TANAPu sa o vyrúbaní drevín dozvedela až neskôr.

Správa TANAPUu si dala podmienku

Okresný úrad Prešov vydával stanovisko k posúdeniu vplyvov navrhovanej stavby na lokality Natura 2000, pričom si k svojmu vyjadreniu vyžiadal ako podklad stanovisko Správy TANAPu. Ten si stanovil spomínanú podmienku týkajúcu sa zachovania ochranného pásma. Podľa ochranárov ju úrad prevzal a požadoval ju zapracovať do projektu stavby pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. K tým však už vydával v novembri 2018 stanovisko Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Poprad. Ten si podľa Správy TANAPu nevyžiadal jej stanovisko, preto tam spomínaná požiadavka chýbala.

Stavebný úrad v Štrbe je presvedčený, že postupoval správne. Územné rozhodnutie a stavebné povolenie vydal aj na základe písomného záväzného stanoviska Okresného úradu v Poprade. „Avšak, stavebný úrad v územnom rozhodnutí, ako aj v stavebnom povolení určil záväznú podmienku, a to stavbu osadiť minimálne 20 metrov od brehovej čiary. Tak to rieši aj projektová dokumentácia tejto stavby, nakoľko práve v územnom pláne obce je určená podmienka pre umiestenie stavby minimálne v tejto vzdialenosti,“ informoval stavebný úrad na internetovej stránke obce.

Výrub povoľoval lesný odbor

Pripomína, že pokiaľ ide o výrub drevín z dôvodu tejto výstavby je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny oprávneným orgánom na povolenie výrubu stromov na tomto pozemku Okresný úrad v Poprade a nie obec, ani stavebný úrad. „Okresný úrad v Poprade určil vo svojom stanovisku podmienku, že v prípade nutnosti výrubu drevín je potrebné požiadať práve Okresný úrad v Poprade o súhlas,“ uvádza sa v stanovisku.

Vedúci Odboru starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Poprade Jozef Slovík tvrdí, že spomínaný výrub sa úradu netýka. „Celý tento výrub, ktorý tam bol povolený, povoľoval pozemkový lesný úrad, lesný odbor. Ide v tomto prípade o lesný pozemok a my tam nepovoľujeme výruby, išlo to mimo nás,“ povedal pre SITA. Dodal tiež, že keď sa úrad vyjadroval k záležitostiam spojeným s projektom, podmienkou bolo, že ochranný pás má ostať.

Do výrubu nezasahovali

Košická spoločnosť Norte Development, s.r.o., uviedla, že žiadnym spôsobom pri projekte nepochybila a výrub bol plne v kompetencii lesného hospodára. „Tiež sme žiadnym spôsobom do výrubu ani jeho rozsahu nezasahovali a pri samotnej realizácii výrubu sme neboli účastní,“ informovala spoločnosť vo vyjadrení pre SITA. Stavba podľa jej vyjadrenia vzniká na mieste, ktoré bolo zasiahnuté veternou kalamitou a takmer absolútna väčšina pozemku bola pred výstavbou pokrytá len náletovými drevinami.

Spoločnosť však bola povinná pred začatím výstavby trvalo vyňať oblasť z plnenia funkcie lesa. „Na základe rozhodnutia o vyňatí naša spoločnosť uhradila odvod za trvalé vyňatie vo výške 39 554,44 eura. V zmysle tohto rozhodnutia a v zmysle zákona o lesoch bol pred takmer dvoma rokmi odbornou organizáciou realizovaný výrub vzrastlých a vo výrazne prevažujúcej časti náletových drevín, ktoré sa nachádzali na pozemku,“ priblížil investor. Zároveň dodal, že nedisponuje akýmkoľvek oprávnením na výrub lesov.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Štátne lesy TANAPu