Európsky súd pre ľudské práva dal za pravdu väzňovi, Slovensko nerešpektovalo jeho práva a bude ho musieť odškodniť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Rozhodnutie súdu
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života odsúdeného.

Sťažoval sa na umiestnenie v oddiele s bezpečnostným režimom a na podmienky v ústavoch v Leopoldove, Ilave a v Banskej Bystrici-Kráľovej.

Odsúdený namietal zlé zaobchádzanie

Odsúdený tam bol umiestnený od júna 2015 až do júla 2018. Sťažovateľ požadoval 29 500 eur z titulu nemajetkovej ujmy a 4 188 eur z titulu nákladov a výdavkov.

ESĽP mu priznal 12 500 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 2 888 eur za náklady a výdavky. V tlačovej správe o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR.

Ďalej sa sťažoval na obmedzenie jeho práva na návštevy a na nedostatok súdneho prieskumu týchto opatrení. Odvolával sa na články Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, zakotvujúce zákaz zlého zaobchádzania, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na prístup k súdu a právo na účinný vnútroštátny prostriedok nápravy.

Voľný výklad zákona

V prípade sťažovateľa sa väzenské orgány v tomto ohľade odvolávali na jeho predchádzajúce odsúdenie, jeho stíhanie za trestné činy, ktoré mal údajne spáchať v minulosti, a jeho osobnostné črty. ESĽP vyjadril určitú kritiku vo vzťahu k právnej úprave, a to najmä z dôvodu, že zákon nešpecifikuje povahu preventívno-bezpečnostných dôvodov na zavedenie takéhoto režimu, čo naznačuje, že jeho výklad zahŕňa určitú mieru voľnej úvahy zo strany väzenskej správy.

ESĽP ďalej vyjadril názor, že počiatočné rozhodnutie o umiestnení väzňa do oddielu môže do určitej miery spočívať na predpokladoch založených na predchádzajúcich udalostiach.

Platí prezumpcia neviny

Poukázal na to, že odvolávanie sa v tejto súvislosti iba na trestný čin, za ktorý bol väzeň odsúdený, už kritizoval Výbor na zabránenie mučeniu vo svojej najnovšej správe o Slovensku.

Ten zdôraznil, že zavedenie takéhoto režimu by malo byť vždy založené na individuálnom posúdení rizika a potrieb a nemalo by byť automatickým výsledkom uloženého trestu.

Okrem toho, zistenie preventívno-bezpečnostných dôvodov na základe údajných trestných činov, za ktoré väzeň nebol právoplatne odsúdený, je vo svojej podstate v rozpore s prezumpciou neviny.

Systém odoprel väzňovi právnu ochranu

ESĽP dospel k záveru, že vnútroštátny systém neposkytoval sťažovateľovi primeranú právnu ochranu pred zneužitím, požadovanú v zmysle princípov právneho štátu v demokratickej spoločnosti.

Bolo teda porušené sťažovateľovo právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Pokiaľ ide o námietky vznesené na základe článkov 3 a 6 Dohovoru, zaručujúce zákaz zlého zaobchádzania a právo na prístup k súdu, ESĽP uznal argumenty vlády a námietky zamietol.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Peter Bubla
Firmy a inštitúcie ESĽP Európsky súd pre ľudské práva