Kluby opakovane neplatia hráčov a SFZ odmieta riešenia, hovorí právny poradca Únie futbalových profesionálov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
MŠK Žilina, FC DAC 1904 Dunajská Streda
Počas pandémie začala ÚFP poskytovať pomoc hráčom už koncom marca 2020. Odštartoval to prípad vstupu klubu MŠK Žilina do likvidácie. Foto: SITA/Milo Fabian

Platobná neschopnosť slovenských futbalových klubov je opakujúci sa problém. Aj počas pandémie slovenská hráčska asociácia Únia futbalových profesionálov (ÚFP) viackrát musela pomáhať futbalistom ochrániť svoje nároky a práva. Z niektorých sa stali aj medializované kauzy.

Prečo sa doteraz problém s nevyplatenými mzdami hráčov nevyriešil? Aký mala na kluby dopad pandémia? A koľko slovenských futbalistov požiadalo o pomoc aj medzinárodné futbalové štruktúry odpovedal v rozhovore pre Webnoviny.sk právny poradca ÚFP Peter Lukášek.

Začalo sa počas pandémie na vás obracať viac hráčov ako pred jej vypuknutím?

Keďže pandémia na Slovensku plne vypukla takmer pred rokom, tak pomoc ÚFP začala hráčom poskytovať už koncom marca 2020. Odštartoval to prípad vstupu klubu MŠK Žilina do likvidácie a pokračovalo to ochranou práv hráčov pri uzatváraní solidárnych dohôd o znížení mzdy, či posunutí ich splatnosti. Nedá sa však povedať, že by sa hráči začali viac obracať na svoju asociáciu, skôr to bolo v rovine, že dôsledky pandémie sa dotkli veľkého počtu družstiev.

V druhej vlne pandémie, kedy odštartovala nová sezóna, sa začali výraznejšie prejavovať ekonomické dôsledky pandémie na financovanie klubov, ktoré sa tak dostali do druhotnej platobnej neschopnosti voči hráčom. Nebol to však prípad všetkých klubov a v mnohých kluboch aj v dôsledku solidarity hráčov dokázali plniť všetky záväzky včas.

Ide o individuálne prípady alebo tu môžeme hovoriť aj o systémových chybách? 

ÚFP počas svojho pôsobenia neustále upozorňuje na systémové nedostatky, ale zároveň aj navrhuje konštruktívne riešenia, ktoré však nie sú zo strany najvyšších orgánov Slovenského futbalového zväzu (SFZ) akceptované. Veľká časť z nich sa týka platobnej disciplíny niektorých klubov voči hráčom, čo je opakujúci sa problém.

Platobná disciplína je reálny problém, ktorý je potrebné riešiť adresnými opatreniami.

Aké riešenia ste navrhovali?

ÚFP upozornila predovšetkým na nedostatočnú výšku zábezpeky skladanej klubmi na účet SFZ, ktorá má zabezpečovať plnenie zmluvných záväzkov, na nedostatočné licenčné kritériá, ktoré pracujú len s virtuálnym rozpočtom klubu, ktorý sa už v prvých mesiacoch sezóny ukáže ako nekrytý reálnymi prostriedkami.

Tiež na potrebu zrýchlených konaní pred Komorou SFZ formou vydávania platobných rozkazov, ak sa jedná o nevyplatené záväzky základnej mzdy, a na potrebu zrýchlenia konania o vymoženie finančných nárokov prostredníctvom uloženia disciplinárneho trestu priamo v rozhodnutí Komory SFZ a mohol by som ďalej pokračovať.

Ako reagovalo SFZ?

Asi nikoho neprekvapí, že ani jeden z týchto konkrétnych návrhov nebol prijatý a dôsledkom ich neexistencie sú prípady v Poprade, Nitre, Prešove, Interi Bratislava, Senici a mnohých ďalších kluboch. ÚFP pred týmito skutočnosťami nemôže zatvárať oči a bude dôsledne presviedčať SFZ, ako subjekt, ktorý by mal byť nezávislým prostredníkom medzi klubmi a hráčmi, o tom, že platobná disciplína je reálny problém, ktorý je potrebné riešiť navrhovanými adresnými opatreniami.

Majú hráči nárok na rôzne formy štátnej pomoci, aké čerpajú napríklad podnikatelia, SZČO alebo bežní ľudia?

V kolektívnych športoch športovec vykonáva závislú prácu v prospech klubu, preto musí ísť o iný pracovnoprávny vzťah založený na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Adresná pomoc sa tak týka skôr klubov ako zamestnávateľov, ktoré by mali mať štátom vytvorenú možnosť preplatenia časti príjmov hráčov, ak v dôsledku rozhodnutí výkonnej moci existujú prekážky v práci.

Začiatkom minulého roka zriadila FIFA fond na pomoc futbalistom, ktorým ich kluby neplatia. Prišli ste odvtedy do styku s týmto fondom v súvislosti so slovenskými futbalistami?

Ide o spoločný fond FIFA a FIFPRO, prostredníctvom ktorého majú byť čiastočne uspokojené nevymožiteľné pohľadávky hráčov, ktoré vznikli dôsledku bankrotu klubov. V prvom roku jeho existencie (2020) FIFA do fondu alokovala osem miliónov eur, ktoré zatiaľ čakajú na rozdelenie.

FIFPRO informovalo svoje členské organizácie, že už v prvom roku prišlo množstvo žiadostí, ktoré zatiaľ neboli pre obmedzenia v súvislosti s koronavírusom posúdené. Celkovo bude do fondu vložených 16 miliónov eur do roku 2022.

Na ÚFP sa obrátila asi pätica hráčov, ktorá požiadala o zaslanie žiadosti o vyplatenie prostriedkov z fondu. Veríme, že prvé rozhodnutia začnú chodiť už na jar tohto roku.

ÚFP vníma riadne a včasné plnenie záväzkov ako jeden z pilierov profesionalizácie vzťahov medzi klubmi a hráčmi.

Museli ste počas pandémie pri pomoci hráčom riešiť aj prípad, ktorý bol nepríjemnejší ako predošlé?

ÚFP má za sebou naozaj kvalifikovaný tím profesionálnych ľudí, ktorí sa veľmi dobre orientujú v športových vzťahoch a majú s futbalom množstvo praktických skúseností. Často sa pri konkrétnych kauzách, ale aj v interných komunikáciách klubov s hráčmi, vytvára o ÚFP obraz, ako o organizácii, ktorá sleduje len svoje zištné záujmy a prípadne osobitný prospech jednotlivých členov tímu.

Hráči ako členovia ÚFP platia jeden z najnižších členských poplatkov na svete. Hráč nad 23 rokov 40 eur ročne, hráč do 23 rokov 20 eur ročne. V tomto poplatku majú zahrnuté všetky služby s výnimkou zastupovania v konkrétnych sporoch vedených na Komore SFZ alebo pred inými orgánmi. Navyše, ak hráča v konkrétnom spore zastupuje kvalifikovaný právny zástupca odporučený zo strany ÚFP, tak v drvivej väčšine prípadov mu hráč neplatí žiadne trovy.

ÚFP preto rázne odmieta vytváranie obrazu o tom, že je organizáciou, ktorá sleduje svoje ekonomické záujmy na úkor záujmov hráčov. Záujem hráčov je pre ÚFP prvoradý a bolo tomu tak aj v kauzách účelovej likvidácie MŠK Žilina, či hromadného naplatenie mzdy v kluboch FC Nitra, či FK Poprad.

Ako sa podľa vás bude vyvíjať súčasná situácia a schopnosť klubov plniť si voči hráčom svoje záväzky?

ÚFP vníma riadne a včasné plnenie záväzkov ako jeden z pilierov profesionalizácie vzťahov medzi klubmi a hráčmi. Zároveň by malo ísť o prioritný záujem zo strany riadiacich orgánov, teda SFZ a Únie ligových klubov, smerujúci k zhodnocovaniu ligových súťaží ako komerčných produktov, ktoré sa snažia „predať“ verejnosti.

Pokiaľ v ligových súťažiach budú účinkovať kluby, ktoré si opakovane a dlhodobo neplnia svoje záväzky voči hráčom, tak je namieste uvažovať o sprísnení kritérií pre účasť v ligových súťažiach. Klubový futbal vo svete je viac či menej rovnako postihnutý dôsledkami pandémie, avšak za dodržania prísnych kritérií sa postupne bude vracať do života pred pandémiou.

Pomôže tomu aj očkovanie, ktoré sa v súvislosti s pandémiou momentálne najviac rieši vo všetkých krajinách?

ÚFP verí, že zaočkovanie obyvateľstva umožní postupný reštart ekonomiky krajiny tak, aby nevznikala sekundárna platobná neschopnosť klubov voči hráčom a aby sa na futbalové štadióny čoskoro vrátili fanúšikovia.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Peter Lukášek
Firmy a inštitúcie FIFA Medzinárodná futbalová federáciaFIFPROSFZ Slovenský futbalový zväzÚFP Únia futbalových profesionálovÚLK Únia ligových klubov