Vetermná elektráreň OZE

Na Záhorí chcú postaviť veterné elektrárne ( SITAenergetika.sk)

Spoločnosť WSB Invest plánuje postaviť v katastri obcí Rohov, Častkov, Lopašov, Oreské a Rybky v okresoch Senica a Skalica šesť až sedem veterných elektrární. Už predtým tá istá spoločnosť informovala o zámere postaviť približne rovnaký počet veterných elektrární aj v katastri obcí Popudinské Močidlany a Radošovce v okrese Skalica. Elektrickú energiu vyrobenú z vetra plánuje dodávať do elektrizačnej sústavy.