Posudzovanie vplyvov na životné prostredie k projektu obchvatu v Starom Smokovci zastavili

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vysoké Tatry
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Poprade zastavil konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie pre zámer obchvatu Starého Smokovca. Požiadal o to samotný navrhovateľ, ktorým je Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja.

Uvádza sa to v rozhodnutí z 2. mája zverejnenom na portáli ministerstva životného prostredia. Tatranci spisovali proti projektu petíciu, podpísalo ju osemsto ľudí.

Možné sú tri varianty

Zámer na posudzovanie projektu „II/537 Obchvat obce Starý Smokovec” predložila Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v polovici marca, verejnosť ho mohla pripomienkovať. Cieľom projektu je previesť dopravu mimo centra Starého Smokovca.

V zámere sú uvedené tri varianty, ktoré sa začínajú na ceste II/537 medzi osadami Tatranské Zruby a Nový Smokovec a končia v úseku medzi osadou Horný Smokovec a Riaditeľstvom Horskej záchrannej služby. Dĺžka obchvatu je navrhovaná na viac ako štyri kilometre. Kraj od začiatku deklaroval, že iniciátorom myšlienky obchvatu boli Tatranci, ktorých požiadavku už pred niekoľkými rokmi zakomponoval do svojho územného plánu.

Neopodstatnený projekt za 120 miliónov eur

Zámer však bol len na samotnom začiatku, v štádiu prípravy technickej štúdie. Samotná realizácia obchvatu zatiaľ podľa PSK nebola reálna, nemal na ňu žiadne finančné krytie. Už skôr potvrdil, že ak návrh nebude v zhode so všeobecným záujmom a podporou dotknutého územia a miestnej samosprávy, do jeho realizácie nepôjde.

Za spomínanou petíciou stoja viaceré občianske združenia, a to Žijem v Tatrách, Tatry 22 a Spoznávajme Tatry. Spoločne tvrdia, že realizácia spomínaného zámeru by priniesla zásadné zhoršenie životného prostredia, kvality života obyvateľov a klimatických pomerov. Hovoria aj o nehospodárnom nakladaní s verejnými zdrojmi na podporu tranzitnej dopravy, čo podľa nich nie je v súlade s cieľmi plánu udržateľnej mobility. Projekt za 120 miliónov eur považujú za neopodstatnený.

„Cesta II/537 stratila pôvodnú tranzitnú dopravnú funkciu po vybudovaní diaľnice D1 v podhorí,“ uviedli petičiari na svojej internetovej stránke. Okrem iného spomínajú aj hrozbu masívneho zásahu do lesného ekosystému. Za obeť by v prípade budovania obchvatu mohlo podľa nich padnúť 30-tisíc stromov na ploche 10 hektárov.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SRSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja