Súčasné financovanie infraštruktúry je neudržateľné a mal by ho hradiť fond, upozorňujú železniční dopravcovia

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
ZSSK
Foto: ZSSK, www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) opäť kritizovala súčasný stav financovania železničnej infraštruktúry. Riešením by podľa nej mohlo byť zriadenie Fondu na financovanie dopravnej infraštruktúry po vzore Českej republiky.

Aktuálna prax financovania infraštruktúry je podľa výkonného riaditeľa AROS Patrika Benku založená na reaktivných opatreniach, často podmienených vyjednávaním medzi ministerstvami dopravy a financií, manažérom infraštruktúry či železničnými odborármi.

Problémy s infraštruktúrou budú narastať

Tento prístup neposkytuje tak potrebné dlhodobé riešenia. Ak bude tento stav aj ďalej pretrvávať, problémy s infraštruktúrou budú len narastať, čo v konečnom dôsledku ohrozí efektivitu a bezpečnosť nášho dopravného systému,” upozornil.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v Česku slúži na financovanie výstavby, modernizácie, údržby a správy najmä ciest, železníc, vodnej infraštruktúry či multimodálnych prekladísk.

Každoročne najneskôr 30. septembra musí fond zostaviť svoj rozpočet na nasledujúci rok, v ktorom sa uvádza menovitý zoznam akcií financovaných z fondu vrátane celkových nákladov akcie, rozpočtovanej čiastky pre bežný rok a lehoty realizácie akcie,” vysvetlil model fungovania českého fondu výkonný riaditeľ Sdružení železničních nákladních dopravců (ŽESNAD.cz) Oldřich Sládek.

Kľúčový je podľa neho najmä systém a záväzné pravidlá pre financovanie a poskytovanie príspevkov z fondu, kontrola nakladania s poskytnutými príspevkami.

Financovanie prevádzky dopravnej infraštruktúry

Výkonný riaditeľ AROS vidí spôsob fungovania fondu na Slovenku obdobne ako je tomu v Čechách, a to v určení jasného financovania a zdrojov, vrátane každoročných výdavkov zo štátneho rozpočtu. Zriadenie fondu by podľa asociácie zabezpečilo dlhodobo predvídateľné financovanie výstavby a prevádzky dopravnej infraštruktúry.

To by ďalej umožnilo efektívnejšie plánovanie finančných, ľudských a tiež materiálnych zdrojov. Či už ide o nákup strojov na opravu železníc, zabezpečenie adekvátnych náhradných trás v prípade výluk a koordináciu s plánovanými výlukami v susedných štátoch,“ dodal Patrik Benka.

Zavedenie tohto fondu by podľa AROS takisto minimalizovalo náhodné a nekoordiinované opatrenia, ktoré viedli k uzavretiu tratí, ako napríklad na trati do Viedne cez Devínsku Novú Ves.

Spoločná koordinácia by tak umožnila efektívnejšie využitie dostupných zdrojov a minimalizovala by dlhodobé negatívne dopady na infraštruktúru a v konečnom dôsledku aj na slovenskú ekonomiku.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Patrik Benka
Firmy a inštitúcie Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS)MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SR