V tendri na technológiu tunela Višňové je už známe rozhodnutie, námietky sa týkali dvoch navzájom prepojených skutočností

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tunel Višňové
Výstavba tunela Višňové. Foto: www.facebook.com

V tendri Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (NDS) na dodanie technologického vybavenia tunela Višňové, vrátane informačného systému rozostavanej diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, je už známe rozhodnutie na základe námietok. Ide o zákazku s odhadovanými nákladmi 71,5 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Námietky po lehote

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) najnovšie zastavil preskúmanie úkonov kontrolovaného, teda diaľničiarov, z dôvodu, že navrhovateľ doručil námietky po zákonnej lehote. Ako úrad informuje na svojom portáli, rozhodnutie o zastavení konania je právoplatné od 17. apríla.

Námietky sa podľa úradu týkali dvoch navzájom prepojených skutočností – neposkytnutia vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponúk, resp. neodpovedania na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v lehote a následného nepredĺženia lehoty na predkladanie ponúk súvisiaceho s nevysvetlením súťažných podkladov.

Z námietky navrhovateľa implicitne vyplýva, že podával žiadosť o vysvetlenie z dôvodu, že nepoznal presný rozsah licenčných podmienok, čo mu bránilo vo vypracovaní ponuky,“ uviedol úrad.

Technológie pre tunel Višňové

​​​​​​Navrhovateľovi už v čase podávania predchádzajúcich námietok bolo podľa ÚVO jednoznačne zrejmé, aký je presný rozsah licenčných podmienok, pretože ak by nepoznal ich rozsah, nemohol by namietať ich neprimeranosť.

Nakoľko navrhovateľ preukázateľne odpoveď na predmetnú otázku poznal už pred doručením žiadosti o vysvetlenie kontrolovanému, charakter žiadosti o vysvetlenie, resp. predmetnej otázky možno označiť ako bezvýznamný pre prípravu ponuky navrhovateľa,“ dodal úrad.

NDS v tendri na dodanie technológie pre tunel Višňové a informačného systému úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala aktuálne vyhodnocuje ponuky. Predkladali ich ešte 2. marca, pričom diaľničiari pôvodnú lehotu z 25. októbra minulého roka šesťkrát predĺžili. Ponuky doteraz nezverejnili, rovnako ani ich vyhodnotenie.

Viaceré kritériá

Zákazka je plánovaná na dva roky, pri vyhodnotení rozhodujú viaceré kritériá – navrhovaná celková cena má váhu 86 %, lehota výstavby 10 % a predĺžená záručná doba a záručný servis 4 %.

NDS obstaráva technológiu tunela a informačný systém samostatne popri pokračujúcom dokončovaní stavebnej časti úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra, z toho tunel Višňové má 7,5 kilometra.

ÚVO v tendri na technológiu pre tunel už v marci zamietol námietky proti podmienkam v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.

Negatívny efekt „vendor lock-in“

Predmetom námietok bolo nastavenie osobitnej zmluvnej podmienky týkajúcej sa licenčných podmienok, konkrétne možnosti pre NDS alebo tretiu osobu použiť softvér nie len v tejto zákazke, ale aj v iných projektoch diaľničných úsekov a tunelov, či na vytvorenie vlastného nového diela.

Licenčné podmienky, ktoré NDS umožňujú narábať s dodaným informačným systémom vrátane častí, ktoré sú autorským dielom, takmer bez obmedzení, je podľa úradu potrebné vnímať ako zmluvné podmienky smerujúce k legitímnemu cieľu kontrolovaného.

Úrad dodal, že úsilie vyhnúť sa negatívnemu efektu „vendor lock-in“, teda závislosti na produktoch a službách dodávateľa, hoci s možnými vyššími cenovými ponukami, je hospodárnejšie a efektívnejšie, než náprava spôsobených následkov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Národná diaľničná spoločnosť (NDS)Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)