Zastupiteľstvo KSK sa bude počas zasadnutia zaoberať návrhom na vymenovanie nového riaditeľa krajskej správy ciest

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Rastislav Trnka
Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja (KSK). Foto: www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

V pondelok 19. februára sa zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) počas svojho zasadnutia bude zaoberať návrhom na vymenovanie nového riaditeľa Správy ciest KSK. Ak to zastupiteľstvo odsúhlasí, mohol by ním byť Vladimír Žiarný.

Ten vzišiel z nedávneho výberového konania. Pôvodne mali záujem o predmetnú funkciu traja uchádzači, ktorí i splnili kvalifikačné predpoklady, avšak jeden sa na výberové konanie nedostavil a ďalší neprešiel písomnou časťou výberového konania, a nemohol sa tak zúčastniť na ústnom vypočutí.

Rokovať sa bude aj o výsledkoch kvalifikovanej kontroly

Predmetom rokovania bude aj správa Útvaru hlavného kontrolóra košickej župy. Tá sa dotýka zmlúv na prenájom vyše 70 kusov techniky pre Správu ciest KSK v hodnote temer 30 miliónov eur z roku 2022. Preskúmané bolo dodržiavanie právnych predpisov a finančné hospodárenie, no kontrolóri navrhli i odporúčania na zlepšenie činností.

„Po mesiacoch kritiky máme na stole výsledky kvalifikovanej kontroly, ktoré nestoja na domnienkach, ale reálnych faktoch. Zistenia sú jednoznačné: pri prenájme cestárskej techniky neboli porušené právne predpisy ani finančná disciplína. Oceňujem, že kontrolóri podali komplexnú, takmer 400-stranovú správu, okrem iného objektívne porovnali využitie strojov aj s inými správcami ciest. Z výsledkov vyplýva, že využívanie novej techniky v našich strediskách bolo vo väčšine prípadov ešte lepšie a efektívnejšie ako inde,“ tvrdí predseda KSK Rastislav Trnka.

Pracuje sa riešeniach odporúčaných zlepšení

Župa tiež uviedla, že odporúčania Útvaru hlavného kontrolóra, ktorý jej dal viacero odporúčaní na zlepšenie procesov, berie vážne a pracuje na možných riešeniach. Kontrolóri napríklad KSK odporučili, aby zaistil právne posúdenie výhodnosti zmluvných podmienok uzatvoreného nájmu.

„Župa disponuje znaleckým posudkom docenta Roberta Vernera, ktorý potvrdil finančnú primeranosť prenájmu novej cestárskej techniky,“ uvádza KSK. Kraj sa tiež vyjadril, že spôsob financovania nezaťažil jeho rozpočet, čo je podľa neho badateľné na tohtoročnom rozpočte. Suma prenájmu je podľa neho pokrytá zvýšenými príjmami či úsporami výdavkov.

„Na základne záverov právnych analýz je zverejnený verejný prísľub dodávateľa na odpredaj techniky za symbolické 1 euro na webovej stránke sľubujúceho. Terajšie alebo budúce vedenie župy sa tak bude môcť rozhodnúť, či sa stane vlastníkom prenajatej techniky,“ uzatvára KSK.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Rastislav Trnka
Firmy a inštitúcie KSK Košický samosprávny kraj (VÚC)Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK)