Bratislava bude zbierať kuchynský odpad z domácností, projekt odštartuje v Lamači

Kuchyňa, odpad
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Bratislava sa pripravuje na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Mestskí poslanci vo štvrtok schválili novelu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta.

Nové znenie vstúpi do platnosti 15. októbra. Mesto predložilo návrh novely v súvislosti s vyhláškou ministerstva životného prostredia, ktorá ukladá Bratislave povinnosť zaviesť zber biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň domácností od 1. januára 2023.

Pilotný projekt v Lamači

Mesto si obstaralo na účely zavedenia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností štúdiu. Jej súčasťou je aj návrh pilotného projektu, ktorý sa má realizovať v októbri v mestskej časti Bratislava – Lamač.

„Oddeleným zberom tohto odpadu sa teoreticky predpokladá zníženie množstva zmesového odpadu asi o 30 percent, čo bude mať vplyv na zníženie počtu zberných nádob, kontajnerov, prípadne interval odvozu, v dôsledku čoho sa zníži výber miestneho poplatku,“ deklaruje magistrát a dodáva, že pokles miestneho poplatku bude pozvoľný, keďže sa bude systém zberu na jednotlivé mestské časti Bratislavy zavádzať postupne v priebehu budúceho roka.

Financie z výsledkov triedenia

Realizácia pilotného projektu a postupné zavádzanie nakladania s týmto odpadom v jednotlivých mestských častiach budú hradené z výnosu miestneho poplatku z predošlých rokov a z iných zdrojov, napríklad z Environmentálneho fondu, z ktorého hlavné mesto získalo finančné prostriedky na základe výsledkov triedenia za rok 2020 a 2021.

Povinnosť zabezpečiť dostupnosť obyvateľom k triedenému zberu je riešená už v súčasnosti zavedením vrecového triedeného zberu v individuálnej bytovej zástavbe.

Viaceré úpravy novely

„Systém zberu si bude vyžadovať doriešiť do určeného termínu dostupnosť k triedenému zberu skla, ktorý po zavedení vrecového triedeného zberu ostáva na bývalých zberných hniezdach,“ dodáva mesto.

Ďalšie úpravy novely spočívajú v úprave zavedenia systému zberu stromčekov vyhradením priestoru na osadenie drevených ohrádok, zavedenie zberu jedlých olejov a tukov na stanovištiach kontajnerov, postupným rozšírením zberu na rodinné domy, úpravy terminológie. Tieto zmeny nebudú mať vplyv na zmenu miestneho poplatku.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Magistrát hlavného mesta SR BratislavaMŽP Ministerstvo životného prostredia SR