Domaniža ide v nakladaní s odpadom príkladom, obec ako prvá na Slovensku triedi už aj plienky

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Plienky, dieťa, batoľa
Foto: ilustračné, Getty images

V Domaniži na Považí triedia ako prví na Slovensku plienky. Samospráva sa tak pripravuje na povinné dotrieďovanie odpadov, ktoré mestá a obce čaká už od budúceho roka.

Zároveň tak obec pomáha ľuďom šetriť poplatky za odpady. V tlačovej správe to uvádza Tomáš Halán, hovorca spoločnosti JRK Slovensko.

Spravodlivejšie poplatky

S podrobnou evidenciou vyzbieraného vyseparovaného odpadu začali v obci koncom roka 2020. Za viac ako tri roky sa im podarilo znížiť množstvo odpadu, ktorý končí na skládke a ešte k tomu nastaviť spravodlivejšie poplatky.

V Domaniži v okrese Považská Bystrica sa aj z dôvodu zvyšujúcich sa cien potravín a energií rozhodli, že umožnia obyvateľom triediť plienky.

Tie používajú nielen rodiny s malými deťmi, ale aj domácnosti s imobilným pacientom či seniorom.

„V Domaniži platí zásada, ktorú môžu slovenské samosprávy využívať – Plať podľa toho, čo vyhodíš. Výsledkom je, že obyvatelia zaplatia len za ten odpad, ktorý sa zatiaľ nedá vytriediť a končí na skládke,“ vysvetlil Marián Kobolka, spoluzakladateľ spoločnosti JRK Slovensko.

Ubudne komunálneho odpadu

V obci sa elektronicky eviduje zmesový komunálny odpad a tiež triedené odpady – plasty, papier, tetrapaky a kovy. Od januára spustili oddelený zber hygienického odpadu (novú triedenú zložku) – plienok.

„Pozitívne vnímame, že sa ozývali najmä tí, ktorí túto našu službu nechceli využívať, pretože už nemajú malé deti, seniorov, či zdravotne znevýhodnených členov rodiny, ktorí takýto druh hygienického odpadu tvoria,“ uviedol starosta obce František Matušík a dodal, že službu práve preto odkomunikovali hlavne tým, o ktorých vedeli, že by ju uvítali a využívali by ju.

Pred zavedením triedeného zberu plienok pritom domácnosti žiadali o pridelenie ďalšej nádoby, pretože tie existujúce mali plné.

Tým, že sa plienky budú triediť, klesne ľuďom aj množstvo vyvezeného komunálneho odpadu.

Ušetriť môžu desiatky eur ročne

„Domácnosť preto vieme preradiť do inej kategórie poplatkov, pričom ročne ušetrí aj 70 eur. Za ich zodpovedný prístup sú odmenení spravodlivejšími, nižšími poplatkami. Po vytriedení všetkých zložiek odpadov tak niektorým rodinám odvážame nádobu na zmesový komunálny odpad len raz za tri mesiace,“ prezradil Matušík.

Ak obyvatelia naplnia pridelené vrece na plienky, prinesú ho na zberný dvor, tam ho pracovník odváži a jeho hmotnosť zapíše do elektronickej evidencie.

Vedenie obce tak vie kedykoľvek skontrolovať, ktorá domácnosť koľko vytriedeného odpadu priniesla.

V januári odovzdali zapojené domácnosti deväť vriec plienok o hmotnosti 116 kilogramov, pričom v máji to už bolo 53 vriec, ktoré vážili 863 kilogramov.

Pozitíva pre obec

Zákon zatiaľ takúto povinnosť pre samosprávy neprikazuje, starosta však zber obhajuje a hovorí, že vytrieďovanie tohto druhu odpadu má z pohľadu obce viacero pozitív.

„Tým prvým je pomoc sociálne ohrozeným skupinám obyvateľov, ako sú rodiny s malými deťmi, zdravotne znevýhodnení obyvatelia, seniori, pretože vytrieďovanie im umožňuje znížiť si poplatok za odpad. Ďalším pozitívom je, že obec získava veľmi dôležité informácie o skutočnom množstve tohto druhu odpadu v zmesovom komunálnom odpade, čo má veľký význam z pohľadu stratégie riadenia odpadového hospodárstva a hľadania optimálnych riešení na jeho likvidáciu, resp. spôsob znižovania jeho tvorby,“ prezradil Matušík.

Plienky sa dajú zrecyklovať

A kde končia vyzbierané plienky? Na Slovensku zatiaľ neexistuje spracovateľ takéhoto druhu odpadu. Jeho energetické zhodnotenie je tiež pre obec ekonomicky drahé, a preto vytriedený odpad končí na skládke.

„Z vyzbieraných plienok však už dnes dokážu v niektorých krajinách zrecyklovať celulózu, plast, textil a či absorbent, ktoré plienky obsahujú,“ skonštatoval Kobolka.

Domaniža už má elektronický systém evidencie odpadu a získava prehľad o tom, ktorá domácnosť koľko odpadu vytriedi a koľko ho skončí na skládke.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe František MatušíkMarián Kobolka
Firmy a inštitúcie JRK Slovensko