Vláda odobrila ľahší výrub drevín, podľa Tarabovho ministerstva znížia tak strety s medveďmi či škody na plodinách

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tomáš Taraba, SNS
Minister životného prostredia Tomáš Taraba. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.
  • aktualizované 24. apríla, 12:19

Vláda SR schválila novelizáciu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorou sa majú zjednodušiť postupy pri výrube drevín a odstrániť zbytočná byrokratická záťaž obyvateľov.

Ako uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, cieľom novelizácie má byť zabezpečenie sprehľadnenia krajiny, ktoré má preventívne znížiť aj počty nebezpečných stretov človeka s medveďom.

V dôsledku krovitých porastov, kde častokrát nachádza šelma útočisko, sa podľa ministerstva zmenila aj oblasť poľnohospodárskej krajiny v blízkosti zastavaných území miest a obcí. Vzhľadom k tomu môže dochádzať k výraznej modifikácii jeho prirodzeného správania s nebezpečnou ujmou na zdraví a majetku osôb.

Menej škôd

Novelizácia má taktiež znížiť škody spôsobované zverou na poľnohospodárskych plodinách a ovocných sadoch.

Envirorezort dodal, že schváleným návrhom zákona sa zvyšujú hraničné rozmery obvodu kmeňa stromov a plošná výmera krovitých porastov, na ktorých výrub sa nebude vyžadovať vydanie súhlasu orgánom ochrany prírody a krajiny.

Rezort spresnil, že z pôvodnej hornej hranice obvodu kmeňa stromu do 40 cm sa horná hranica obvodu kmeňa stromu zvýšila do 80 cm. Zároveň sa jednotne výmera súvislého krovitého porastu zvýši na 100 metrov štvorcových bez ohľadu na to, či ide o zastavané územie obce alebo nie.

Nová zákonná výnimka

MŽP SR informovalo, že schválenou novelizáciou sa zavádza nová zákonná výnimka na výrub krovitých porastov, ak rastú vo viniciach, a to za účelom výsadby nového viniča.

Navrhovanou úpravou sa tiež zavádza aj nová zákonná výnimka na výrub krovitých porastov, ktorá reflektuje na potrebu čistenia terasových stupňov v ovocných sadoch a viniciach.

Ako envirorezort doplnil, potreba čistenia terasových stupňov úzko súvisí so zabezpečením efektívnosti užívania ovocných sadov a viníc, ako aj s predchádzaním vzniku škôd na týchto plodinách.

K materiálu boli aj pripomienky

Vzhľadom na charakteristiku využívania pozemku ide o druh pozemku s výmerou nad 0,3 hektára, súvisle vysadený ovocnými stromami, ovocnými krami a ovocnými sadenicami na jednom mieste, jedným alebo viacerými ovocnými druhmi, uviedlo MŽP SR.

Envirorezort dodal, že v dôsledku zmien schválenej novelizácie, bude možné aplikovať zákonnú výnimku aj v druhom a treťom stupni ochrany. Materiál bol schválený s pripomienkami.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SR