Minister Taraba zrušil nariadenie posúdiť geologický vrt v Tatranskej Lomnici

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tomáš Taraba
Tomáš Taraba. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény.
Tento článok pre vás načítala AI.
  • aktualizované 21. december, 16:31

Minister životného prostredia Tomáš Taraba zrušil rozhodnutie rezortu z júla 2022, ktorým vtedy nariadil posúdenie zámeru na realizáciu geologického vrtu v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách v procese EIA. Upozornil na to na sociálnej sieti niekdajší štátny tajomník rezortu Michal Kiča.

Posudzovanie podľa zákona

Ako sa uvádza v rozhodnutí z 15. decembra, minister tak urobil podľa zákona o správnom konaní a na návrh osobitnej komisie pre konanie vo veciach rozkladov v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie, na základe rozkladu, ktorý podala obchodná spoločnosť stojaca za zámerom.

Ministerstvo životného prostredia ešte za vedenia Jána Budaja v roku 2022 rozhodlo v rámci mimoodvolacieho konania, že prieskumný vrt pre geotermálne vody v Lomnici sa bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Hlavným dôvodom rozhodnutia bola vtedy lokalita samotného vrtu, ktorá sa nachádza na území Tatranského národného parku s tretím stupňom ochrany.

Vtedajší minister Budaj ešte rok predtým nariadil preskúmanie zákonnosti postupu rozhodnutia Okresného úradu Poprad a Okresného úradu Prešov, v zmysle ktorých sa geotermálny vrt v Tatranskej Lomnici nemal posudzovať v procese EIA.

Geotermálna voda

Po komplexnom posúdení veci rezort dospel k záveru, že projekt musí prejsť kompletným procesom EIA, čiže vyhodnotením vplyvu navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia.

Rezort sa vtedy okrem iného obával, že by realizácia vrtu mohla viesť k prípadnému znečisteniu podzemných vôd a ku kontaminácii životného prostredia.

Podľa rezortu životného prostredia je za rozhodnutím súčasného ministra Tarabu zistenie rozkladovej komisie ministerstva.

„Zistila, že rozhodnutia Okresného úradu Poprad a Okresného úradu Prešov boli zákonné a vecne správne a boli zrušené nezákonne. Navyše, ministerstvo v pôvodnom rozhodnutí vôbec neidentifikovalo, ktoré konkrétne ustanovenie zákona malo byť rozhodnutím OÚ Prešov porušené,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslali z odboru komunikácie rezortu.

Hydrogeologický vrt

Podľa neho spomínané okresné úrady náležite zistili a vyhodnotili vplyvy navrhovanej činnosti na životné prostredie, čo aj dostatočne odôvodnili vo svojich rozhodnutiach. Rovnako sa podľa ministerstva dostatočným a zákonným spôsobom vysporiadali s námietkami a pripomienkami účastníkov konania v odôvodneniach svojich rozhodnutí.

„V praxi to znamená, že napadnuté rozhodnutie ministerstva bolo zrušené bez náhrady a naďalej bude platiť rozhodnutie o tom, že navrhovanú činnosť nie je potrebné posudzovať,“ napísali z rezortu.

Popradská spoločnosť chce v Tatranskej Lomnici realizovať hydrogeologický vrt do hĺbky 500 metrov.

Overiť ním chce možnosť zachytenia termálnej vody s predpokladanou ložiskovou teplotou od 20 do 25 stupňov Celzia.

Geotermálnu vodu plánuje využiť ako zdroj tepla v objekte Vila Széchényi. Vlna nevôle proti zámeru sa v Tatrách zdvihla v roku 2019, Tatranci vtedy proti nemu spisovali aj petíciu.

Prísne environmentálne normy

Envirorezort na margo zámeru v Tatranskej Lomnici uviedol, že práve geotermálna energia je jedna z najčistejších energií, ktorú Slovensko potrebuje rozvíjať.

„Faktom však zostáva, že na Slovensku je potrebné znížiť administratívne bariéry, najmä zjednodušiť a urýchliť procesy. Práve prahové hodnoty v prípade obnoviteľných zdrojov, ako sú geotermálne vrty či veterné elektrárne, sú v slovenskej legislatíve nastavené nepochopiteľne prísne v porovnaní s európskou smernicou,“ tvrdí ministerstvo.

Avizovalo, že jeho nové vedenie bude v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie presadzovať a vyžadovať prísne environmentálne normy v medziach platných smerníc Európskej únie, nepôjde však cestou uplatňovania prísnejších pravidiel nad rámec európskej legislatívy.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ján BudajMichal KičaTomáš Taraba
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMŽP Ministerstvo životného prostredia SR