Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo výzvu na sanáciu území znečistených environmentálnymi záťažami

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Znečistená voda, odpad, environmentálna záťaž
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci nového programového obdobia pre roky 2021 – 2027.

Tretia výzva MŽP SR z Programu Slovensko sa zameriava na sanáciu území, ktoré boli v minulosti kontaminované napríklad priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou alebo poľnohospodárskou činnosťou.

Výzva sa týka celej krajiny

Envirorezort vyhradil finančné prostriedky vo výške takmer 187 miliónov eur a informoval, že výzva je financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu.

Výzva sa týka celého Slovenska a sanovať sa budú enviromentálne záťaže, pri ktorých zo zákona prechádza povinnosť sanácie na štát.

„Výsledkom sanačných prác je odstrániť, obmedziť, prípadne znížiť kontamináciu a s ňou súvisiace riziko pre zdravie človeka a životné prostredie,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že prioritou je pokračovať v sanácii najrizikovejších lokalít.

Takými sú napríklad toxická skládka v bratislavskej Vrakuni či skládka odpadu v Starej Ľubovni, Giraltovciach a tiež sklad pesticídov v Novej Dedine.

Plánujú aj ďalšiu výzvu

Ministerstvo informovalo tiež o zámere vyhlásiť výzvu zameranú na podrobný geologický prieskum a monitoring envirozáťaží a tiež fázovanie projektov, ktoré sa nepodarilo dokončiť v rámci končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia.

„V informačnom systéme environmentálnych záťaží je evidovaných vyše dvetisíc lokalít, z toho je potvrdených vyše 330. Štátny program sanácie environmentálnych záťaží na roky 2022 – 2027 odhaduje celkové finančné výdavky na riešenie envirozáťaží na 1,1 miliardy eur, celkový objem potrebných finančných prostriedkov však bude násobne vyšší,“ informovalo MŽP a dodalo, že zdroje financovania, kryté predovšetkým z fondov EÚ, pokrývajú iba približne jednu pätinu uvedeného odhadu, približne 240 miliónov eur.

„Štát a ďalšie vlády budú musieť v tejto súvislosti poskytnúť väčšiu finančnú pomoc pri odstraňovaní environmentálnych záťaží,“ uzavrel envirorezort.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SR