Obce zabezpečujúce triedenie kuchynského odpadu budú môcť získať príspevok z poplatku za uloženie odpadu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Kuchynský odpad
Foto: ilustračné, Getty images

Príspevok z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská budú môcť získať aj také obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností.

Vyplýva to z novely zákona o poplatkoch za uloženie odpadov z dielne ministerstva životného prostredia, ktorú v utorok 83 hlasmi zo 118 prítomných schválil parlament.

Environmentálny fond bude povinný písomne oboznamovať obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku do 31. októbra príslušného kalendárneho roka. V prípade jej zamietnutia ju v rovnakej lehote oboznámi s dôvodmi tohto rozhodnutia.

Potreba finančnej podpory obcí, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, vyplýva z finančnej náročnosti triedeného zberu tohto druhu odpadu, keďže ide o odpad podliehajúci rýchlemu biologickému rozkladu a vyžadujúcemu si častejší zber a prepravu.

Zároveň je Slovenská republika ako členský štát povinná plniť svoje záväzky týkajúce sa problematiky biologicky rozložiteľného odpadu.

Novela nadobudne účinnosť 15. marca.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Environmentálny fondNR SR Národná rada Slovenskej republiky