Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu pre lesníkov, môžu dostať desiatky miliónov eur

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Foto: www.facebook.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila výzvu na podporu investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.

40 miliónov eur

Výška finančných prostriedkov určených na výzvu je až 40 miliónov eur. Informovalo o tom Národné lesnícke centrum (NLC).

Projekty, o refundáciu ktorých sa môžu subjekty obhospodarujúce lesy a subjekty poskytujúce služby v lesníctve uchádzať, sú investície do lesnej techniky, uvedenej výlučne v Katalógu cien vybraných druhov lesnej techniky a prídavných zariadení.

Pravidlá pomoci de minimis

Elektronická verzia katalógu prostredníctvom kritérií stanovených žiadateľom určí katalógovú cenu pre vybranú lesnú techniku, oprávnenú obstarať v rámci pripravovanej výzvy. Na oprávnené činnosti sa vzťahujú pravidlá pomoci de minimis.

„Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v krátkom čase zverejní pre žiadateľov vzorový projekt a informácie o technickej podpore na svojej webovej stránke a stránke ForestPortálu tak, ako tomu bolo aj pri predošlých výzvach,“ uviedol koordinátor NLC pri využívaní pomoci v štrukturálnych a investičných fondoch EÚ v pôdohospodárstve Peter Hrbáľ.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Peter Hrbáľ
Firmy a inštitúcie NLC Národné lesnícke centrumPPA Pôdohospodárska platobná agentúra