Slovensko nedokázalo efektívne využiť milióny na podporu rybného hospodárstva

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Jeseter
Tento článok pre vás načítala AI.

Rezort pôdohospodárstva a Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zlyhali pri riadení operačného programu Rybné hospodárstvo (OPRH) na roky 2014 – 2020. Pre zložitý a zle nastavený systém Slovensko nedostatočne využilo možnosť aktívne podporiť podnikateľov z oblasti rybného hospodárstva. Uviedol to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.

Pôvodne bolo na tento program vyčlenených bezmála 16 miliónov eur z európskych zdojov, z ktorých Slovensko muselo vrátiť Bruselu 8 miliónov eur (51 %). Z tejto zníženej sumy bola za deväť rokov využitá len necelá tretina, a to na podporu 43 projektov. Nad rámec pravidiel boli využité financie na technickú pomoc súvisiacu s administráciou implementácie programu, pričom výrazná časť bola použitá na preplatenie miezd.

Nečitateľný a administratívne náročný program

„Za tento program pôvodne zodpovedala pôdohospodárska agentúra, a to aj v čase, keď sme ju kontrolovali a na základe zistení kontrolórov sme museli konštatovať, že v agentúre je vysoké riziko spojené s korupciou či netransparentnosťou. Tieto neštandardné pomery sa prejavili aj v zlom riadení a manažovaní. K želaným zmenám nedošlo ani po zmene riadiaceho orgánu, keď agentúru nahradilo ministerstvo pôdohospodárstva,“ uviedol podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo.

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 bol podľa úradu nečitateľný, administratívne náročný a zdĺhavý. Európska komisia tento program schválila 15. júla 2015, prvé výzvy boli vyhlásené až v decembri 2016. Pre porovnanie v Česku to trvalo šesť mesiacov.

Sú potrebné mnohé zmeny

„Ministerstvo pôdohospodárstva ako riadiaci orgán musí urobiť zmeny v organizácii, dokumentácii, pri flexibilite plánovania, rozdeľovaní financií a následnej realizácii projektov. Je potrebné analyzovať možnosti zjednodušenia systému napríklad použitím paušálnych platieb či zjednodušením vykazovania výdavkov. Procesy môže urýchliť tiež automatizácia hodnotenia. Nehovoriac o tom, že celý systém komunikácie so žiadateľmi musí byť užívateľsky prívetivejší,“ zdôraznil podpredseda kontrolórov.

NKÚ odporúča rezortu stabilizovať organizačnú štruktúru pre administratívne kapacity, vytvoriť samostatnú organizačnú jednotku zameranú na rybné hospodárstvo a tiež posilniť kapacity na vybavovanie žiadostí.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Viac k osobe eufJaroslav Ivančo
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRPPA Pôdohospodárska platobná agentúra