Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu gudrónových jám v areáli Petrochema Dubová

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Nebezpečný odpad
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Vláda na stredajšom rokovaní určila Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ako príslušné ministerstvo, ktoré prevezme zodpovednosť za časť sanácie environmentálnej záťaže v areáli Petrochema Dubová v časti skládok nebezpečných odpadov, teda tzv. gudrónových jám.

Na odstránenie záťaže sa využijú peniaze z Programu Slovensko. Alokácia na riešenie environmentálnych záťaží na obdobie 2021 až 2027 je viac ako 239 mil. eur z Kohézneho fondu. Informovalo o tom MŽP SR v tlačovej správe.

Pôvodcom je štát

Gudrónové jamy sú bývalé skládky odpadu, ktoré vznikli pri spracovaní ropy v areáli rafinérie minerálnych olejov v obci Nemecká v okrese Brezno. Výška finančných nákladov bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačnej metódy. Ministerstvo je povinné do roka predložiť na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže.

Materiál bol vypracovaný a vydaný Okresným úradom Banská Bystrica, odborom starostlivosti o životné prostredie, pre časť lokality, kde pôvodca zanikol a nebolo možné určiť povinnú osobu. Okresný úrad zastavil konanie, keďže dospel k záveru, že ich pôvodcom nie je spoločnosť, ktorá v čase vzniku gudrónových jám ešte neexistovala, ale štát.

Sanáciu vykoná aj spoločnosť

Štát však nepreberá zodpovednosť za celú lokalitu. Okresný úrad súčasne určil spoločnosť PTCHEM, s. r. o. ako povinnú osobu za zvyšnú časť environmentálnej záťaže, ktorá nezahŕňa skládky priemyselných odpadov. Z toho vyplýva, že sanáciu areálu závodu bývalej Petrochemy má spraviť spoločnosť PTCHEM Dubová.

„Prijatie uznesenia vlády o určení príslušného ministerstva bolo potrebné kvôli čerpaniu alokovaných finančných prostriedkov na riešenie problematiky environmentálnych záťaží a zároveň je potrebné kvôli plneniu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na roky 2022 – 2027,“ upresnilo MŽP SR.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SRPetrochema DubováPTCHEM