Stav populácie sysľov na Slovensku by sa mal zlepšiť aj vďaka medzinárodnému projektu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Syseľ pasienkový alebo syseľ obyčajný (lat. Spermophilus citellus) je chránený živočích a v súčasnosti má problémy s prežitím. Pre sysľa je hospodárenie otázkou prežitia. Ak sa prestane lúka kosiť, zmizne z nej aj syseľ.
Pohľad na jedincov kolónie sysľa pasienkového v lokalite Biele vody v NP Muránska planina. Foto: ilustračné, SITA/Archív Ervína Hapla

Slovensko sa zapojí do medzinárodného projektu na ochranu sysľa pasienkového. Na svojom webe to uviedla Štátna ochrana prírody (ŠOP SR).

Tá sa bude na aktivite podieľať spolu s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ), Národnou Zoo Bojnice, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a organizáciami Salamandra a Alka Wildlife.

Jej cieľom je zlepšiť stav populácie sysľov v severozápadnej lokalite ich výskytu v Európe. Do projektu sa zapojí aj Česká republika a Poľsko.

Zlepšenie stavu populácie

Organizácie chcú dosiahnuť zlepšenie stavu populácie sysľa pasienkového zvýšením počtu jedincov a reprodukčných kolónií o 100 percent na Slovensku a o 50 percent v Poľsku.

Obnova jeho biotopu, teda prostredia, ktoré vytvára vhodné podmienky pre život sysľa, by mala byť uskutočnená na 185 hektároch na Slovensku a 22 hektároch v Poľsku. Zapojené organizácie zároveň plánujú založiť minimálne 10 nových kolónií sysľa.

Vytvoriť by sa mali materiálno-technické podmienky pre trvalo udržateľný manažment lokalít. Ďalej očakávame zvýšenie záujmu verejnosti o problematiku ochrany sysľa pasienkového, využitie ekosystémových služieb pasienkov a podporu takých foriem hospodárenia, ktoré prispievajú k zvýšeniu alebo zachovaniu biodiverzity,“ uviedla na webe ŠOP SR.

Medzinárodný projekt

Medzinárodný projekt na ochranu sysľa pasienkového by mal byť ukončený 31. decembra 2027. Projekt bol schválený Európskou komisiou v rámci grantovej schémy Life a bude spolufinancovaný z fondov Európskej únie.

Syseľ pasienkový sa na Slovensku vyskytoval bežne v nížinných oblastiach a priľahlých pahorkatinách.

Vplyvom rôznych faktorov, najmä postupným zanechaním pastvy hospodárskych zvierat, zarastaním pastvín či ich oraním sa rozdrobil areál výskytu a zníženila sa ich početnosť. V súčasnosti patrí medzi ohrozené chránené druhy európskeho významu.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie Alka WildlifeBROZ Bratislavské regionálne ochranárske združenieEU Európska úniaNárodná zoo BojnicePrírodovedecká fakulta Univerzity KomenskéhoSalamandraŠOP Štátna ochrana prírody