Sucho donútilo vládu konať, ministerstvo pôdohospodárstva pripravuje opatrenia na zabezpečenie závlahovej vody

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Kravy, dobytok, lúka, voda
Foto: ilustračné, Getty images

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravuje súbor opatrení v oblasti hydromeliorácií pre adaptáciu na zmeny klímy a zabezpečenie závlahovej vody v poľnohospodárstve.

Materiál by mal byť predložený na rokovanie vlády v septembri tohto roku. Agendu zastrešuje štátny tajomník rezortu Martin Kováč. Vyplýva to z tlačovej správy odboru komunikácie MPRV SR.

Zapoja vlastníkov aj užívateľov

Súbor opatrení podľa rezortu nadväzuje na odporúčania pre európsky zákon o zdraví pôdy a minuloročnú koncepciu MPRV s názvom Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny.

„Ochrana, obnova pôdy a zadržiavanie vody v krajine totiž úzko súvisia s viazaním emisií oxidu uhličitého do pôdy, ochranou uhlíka v pôde, čo je kľúčové pre dosahovanie uhlíkovej neutrality a adaptáciu štruktúry krajiny na zmeny klímy,“ vysvetľuje rezort. Koncepcia ráta aj so zapojením vlastníkov a užívateľov pôdy.

Cieľom je znížiť riziko sucha a povodní a zvýšiť odolnosť krajiny na zmeny klímy. Finančné krytie aktivít zabezpečí Klimatický fond pre pôdu, ktorý bude podľa tlačovej správy v pripomienkovom konaní v auguste.

Nová výzva pre obce

Ako ďalej uvádza ministerstvo, rezort začal komunikáciu s domácimi výrobcami organických hnojív s cieľom zvýšiť ich produkciu a uplatnenie v poľnohospodárstve, čo je priaznivé pre pôdu a prispeje to k zvyšovaniu vodozádržnej kapacity pôdy.

Pre obce, ktoré majú zrealizované projekty pozemkových úprav, rezort pripravil novú výzvu na čerpanie prostriedkov na obnovu biodiverzity, zadržanie a využívanie dažďových vôd či dobudovanie poľných ciest na obecných pozemkoch.

„V spolupráci so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) hľadáme nový prístup k doteraz nevyužívaným plochám v správe SPF, ktorý umožní využiť tieto plochy na plnenie ekosystémových služieb,“ doplnilo ministerstvo.

Chystajú uvoľnenie financií

MPRV SR pripravuje uvoľnenie financií na opatrenia, ktoré podporia zvyšovanie vodozádržnej kapacity pôdy a štruktúr krajiny, zlepšia kvalitu pôdy a zvýšia obsah organického materiálu v pôde.

V prvej fáze podporí spoločné zariadenia a následne modelové vodozádržné opatrenia na odvodňovacích kanáloch v pilotných lokalitách. Ďalšia výzva bude zameraná na vodozádržné opatrenia v lesoch.

„Od roku 2023 bude spustené využívanie ekoschém v poľnohospodárskej praxi,“ zadefinovalo MPRV SR s tým, že po vyhodnotení nevyčerpaných financií z Programu rozvoja vidieka podporia ďalšie opatrenia v lesoch a v poľnohospodárskej krajine vrátane obnovy infraštruktúry závlah.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Martin Kováč
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR